Bestuurslid opleidingen en leden

Het bestuurslid opleidingen en leden is de aanjager van het behoud, de ontwikkeling en de uitwisseling van politieke kennis binnen de afdeling.

Taken:

 • Organiseren van nieuwe ledendagen
 • Organiseren van jaarlijkse lokale leergang
 • Verantwoordelijkheid voor het scouten van talentvolle leden en sympathisanten
 • Organiseren van inhoudelijke thema-bijeenkomsten, denk bijvoorbeeld aan debat- en filmavonden
 • Onderhouden van contact met bestuurslid werkgroepen en commissies mbt inzichten van de werkgroepen en activiteiten van commissies die geschikt zijn voor informatieve sessies voor leden en/of sympathisanten of andere wijze van overdracht van de kennis; en
 • Aanspreekpunt voor programmacommissie
 • Aanspreekpunt voor de kandidatencommissie

Functiegerichte competenties:

 • Uitstekend politiek bestuurlijk inzicht
 • Ervaring met trainingen organiseren of geven
 • Didactische vaardigheden
 • Enthousiasme
 • Communicatieve vaardigheden