Campagneteam

Het campagneteam (PCT) is een creatieve denktank die samen met de afdeling leuke en zichtbare on- en offline acties bedenkt. 

GroenLinks is in beweging! Maar het creëren van een beweging gaat niet van zelf. Je hebt kracht nodig om beweging in gang te zetten. Het campagneteam en de campaigners van GroenLinks Den Haag zetten graag deze beweging in gang. Door zo veel mogelijk vrijwilligers te activeren en kiezers te spreken bundelen wij onze krachten. Want zo kunnen wij samen verandering bewerkstelligen.  

GroenLinks Den Haag kent een campagneteam en een actieteam. Het campagneteam is actief tot maart 2018, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze verkiezingen hopen wij natuurlijk meer zetels te behalen! Om dit te bereiken is het campagneteam bezig met allerlei activiteiten om inwoners van Den Haag te overtuigen om op GroenLinks te stemmen. 

Op dit moment voert GroenLinks Den Haag vooral veel campagne in de wijk. Per wijk wordt er gewerkt aan een wijkaanpak, waarbij wij graag zo veel mogelijk contact hebben met bewoners van een wijk. Daarom zijn wij vaak op straat te vinden, waar we huis-aan-huis campagne voeren en organiseren wij samen met leden en wijkambassadeurs themabijeenkomsten in de wijk. Daarnaast willen wij zo veel mogelijk GroenLinksleden en sympathisanten enthousiasmeren om ook actief te worden. Het belteam belt nieuwe leden en vrijwilligers. De afgelopen maanden is ons vrijwilligersbestand al aanzienlijk gegroeid, maar wij willen natuurlijk dat er nog veel meer mensen komen helpen bij de campagne! 

Buiten de verkiezingen is het actieteam actief. Het actieteam voert campagne voor de politieke actualiteiten waar GroenLinks zich hard voor maakt, zoals bijvoorbeeld de schoneluchtcampagne. Daarnaast zorgt het actieteam voor continuïteit van de campagne. Je kan je als vrijwilliger opgeven op de landelijke site. Wij krijgen dan een seintje en nemen lokaal contact met je op.

Ben je geïnteresseerd in het campagneteam, neem.dan contact op met campagneteam@groenlinksdenhaag.nl. Het huidige campagneteam bestaat uit de volgende personen:

  • Vincent Thepass - Campagneleider
  • Fabio Aramu - Huis-aan-huis coördinator
  • Robin Berghuijs - Digitale Media Manager
  • Mo Chtatou
  • Soem Zeijlmans
  • Joris den Ouden