De afdelingsvoorzitter

De voorzitter is binnen het bestuur een generalist die de regie over het geheel van bestuursactiviteiten op zich neemt. Samen met de fractievoorzitter en campagneleider vormt de voorzitter een spil van de afdeling: gedrieën trekken samen zoveel mogelijk op, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. De voorzitter is iemand die plezier heeft in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. De voorzitter beschikt over samenbindend vermogen. Als "gezicht van de afdeling" moet de voorzitter uitgesproken vaardig zijn in het communiceren, het presenteren en het onderhouden van contacten met de lokale media.

Taken:

 • Coördinator en aanjager van een team
 • Bindende figuur op politiek vlak en op het terrein van de intermenselijke relaties
 • Hoeder van heldere afspraken met de fractie over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden (politieke taken, het politiek personeelsbeleid, communicatie met leden en kiezers e.d.)
 • Vergadervoorzitter
 • Overzicht houden en erop toezien dat planningen en toezeggingen zoveel mogelijk worden nagekomen, of indien nodig, tijdig worden aangepast
 • Contactpersoon van en naar het provinciale bestuur
 • Externe contacten (samen met algemeen bestuurslid extern)
 • Opzetten van de kascommissie
 • Opzetten van de functioneringscommissie

Functiegerichte competenties:

 • Vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van een netwerk;
 • Beschikken over verbindend vermogen;
 • Uitgesproken vaardig zijn in het intern en extern communiceren als gezicht van de afdeling en in de lokale media.
 • Een collegiale en communicatieve houding
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring
 • Een aansprekende visie op de toekomst van GroenLinks Den Haag;
 • Humor
 • Oplossingsgericht denken en handelen
 • Improviserend vermogen
 • Opbouwend met kritiek om gaan
 • Tijdig en helder communiceren binnen en buiten het bestuur
 • Een pro-actieve instelling