Niels van den Berge

Niels van den Berge

We kennen Niels als oud-interim-voorzitter van onze afdeling, maar hij bekleedde al veel functies binnen GroenLinks.

Zijn groene hart bracht hem al op jonge leeftijd bij DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. 

Tussen 2004 en 2012 was hij achtereenvolgens fractievertegenwoordiger in Wageningen, beleidsmedewerker in het Europarlement en korte tijd Tweede Kamerlid. 

In 2012 verruilde Niels de Zeeuwse delta voor de grootste delta in de wereld. Niels werkte in Bangladesh met boeren en jongeren aan het opvangen van de klappen van de klimaatcrisis.

In de afgelopen periode kwam Niels op voor de belangen van mbo-studenten, talenten met een migratieachtergrond, slachtoffers van misdrijven, sekswerkers die geen coronasteun krijgen en mensen met een kleine beurs die hun recht willen halen. 

“Ik wil hen een stem geven in de politiek. Knokken voor hun belangen. Ik ben trots op de resultaten die we hebben geboekt. Op mijn initiatief komt er een brigade tegen stagediscriminatie met daarin naast experts, ook ervaringsdeskundigen. Maar we zijn er nog lang niet. Daarom wil ik door.”

 

Serpil Ates

We kennen Serpil natuurlijk als gemeenteraadslid voor de Haagse GroenLinksfractie. Sinds 2018 weet zij zorgen in de samenleving om te zetten naar concrete beleidsvoorstellen.

Als vrouw, activist en dochter van Koerdische vluchtelingen zet Serpil zich in voor een wereld waarin gelijkheid en rechtvaardigheid zegevieren.

In de Haagse gemeenteraad heeft Serpil meerdere successen behaald, onder andere voor kansengelijkheid in het onderwijs, afschaffing van zwarte piet, herdenking van het koloniale- en slavernijverleden en een sterkere positie van vrouwen met een migratieachtergrond. Daarnaast zet strijdt zij voor internationale solidariteit, voor kwesties zoals opvang van vluchtelingenkinderen uit Moria en vrede- en mensenrechten in het Midden-Oosten.

In de Tweede Kamer wil Serpil zich verder inzetten voor de vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen die nu te weinig een stem hebben.

Raadslid Serpil Ates van GroenLinks
Jaswina Elahi

Jaswina Elahi

Jaswina is geboren in Eindhoven en getogen in Den Haag, opgegroeid in de Hindoestaanse gemeenschap.

Jaswina heeft een achtergrond waarin zij al heel vroeg zelfstandig moest worden en ondanks een instabiele thuissituatie toch het VWO met glans haalde, ging studeren en uiteindelijk ging promoveren. Zij weet van binnenuit wat het betekent als je uitgesloten wordt en wat het betekent als je niet het juiste netwerk hebt. Uit ervaring weet zij hoe groot de rol van onderwijs en betrokken leerkrachten en hoogleraren zijn om het leven een andere wending te geven. Als docent in het hoger onderwijs neemt zij deze ervaring mee om ook haar studenten te sterken in hun loopbaanontwikkeling, kennis en skills. Daarnaast neemt zij deze ervaring mee in haar rol als onderzoeker waarin zij onderzoek doet naar arbeidsmarktvraagstukken, armoede vraagstukken, en de versterking van de positie van kwetsbare groepen zoals migranten, arme mensen, en ouderen. In al haar werkzaamheden is er een sterke focus op veerkracht en waardigheid.