De penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Hij/zij heeft affiniteit met en kennis van financieel beleid, begroten, boekhouden en verantwoorden. 

Taken:   

  • Het beheer van de financiën van de afdeling: inkomsten, uitgaven, vorderingen, schulden, bezittingen
  • Jaarlijks verantwoording afleggen over het financieel beheer aan de ledenvergadering. Dat gebeurt door een begroting voor het komende jaar en een financieel verslag over het voorbije jaar in te dienen
  • Aanspreekpunt voor de kascommissie
  • Benutten en uitvoeren van de financiële regelingen die GroenLinks kent: Bijdrageregeling, Afdrachtregeling, het Giftenreglement en Afdelingsfonds

Functiegerichte competenties:

  • Kennis van financiën en financiële regelingen
  • Analytisch sterk
  • Discipline
  • Zorgvuldigheid