Jan Spruijt

Bestuurslid Werkgroepen

GroenLinks staat voor mij voor een duurzame en open samenleving, met gelijke kansen voor iedereen en respect voor elkaar. Als bestuurslid wil ik mij met het nieuwe team graag inzetten voor een open dialoog intern en extern, ondersteunen van de fractie, organiseren van activiteiten en verkiezingen en het werven en binden van vrijwilligers. De werkgroepen spelen daarbij een belangrijke rol: informatieuitwisseling, meningsvorming, kennisvergroting, ondersteuning van de fractie, ed. Naast bestuurslid blijf ik ook voorzitter van de werkgroep milieu en wonen. Aangezien ik minder uren ben gaan werken, heb ik daar voldoende tijd voor.

Geboren en getogen in Den Haag ben ik altijd in Den Haag blijven wonen. Ik werk sinds 2008 bij de gemeente Schiedam als strategisch adviseur wijkontwikkeling. Daarbij ben ik onder meer betrokken bij de vernieuwingen in zorg en welzijn. Hiervoor heb ik gewerkt bij de gemeente Den Haag o.a. als sociaal raadsman, jurist, bestuuradviseur en manager bij Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Daarna heb ik bij verschillende gemeenten gewerkt, deels op interim basis. Tevens ben ik bestuurslid geweest van de bewonersorganisatie van mijn wijk en van het Humanistisch Verbond Haaglanden.

Als bestuurslid werk ik graag mee aan een sterke afdeling Den Haag om de stad nog groener, socialer en toleranter te maken.