Maarten De Vuyst

Raadslid
  • 42 jaar
  • Woont in het Zeeheldenkwartier

Motivatie

Als ik met mijn twee zoontjes naar hun school fiets, ervaar ik de stad zoals zij. Dan ruik, hoor en zie ik overal vrachtwagens, auto’s en brommers. En dan weet ik dat het verkeer in de stad schoner en veiliger moet worden. Daarom zal ik als raadslid opkomen voor toegankelijk en goed openbaar vervoer, en voor meer en betere fietsroutes en oversteekplaatsen.

Als ik aan de Mauritskade inlog bij Oxfam Novib waar ik werk, zie ik hoeveel armoede en onrecht er is in ontwikkelingslanden. Dan realiseer ik me hoe belangrijk het is wanneer je gelijke kansen krijgt, ongeacht je inkomen, achternaam of geboortejaar. En hoe we ook in Den Haag nog tegen ongelijkheid moeten strijden. Ik wil dat doen via zowel het onderwijs als de ruimtelijke ordening en financiën.

En als ik als import-Belg door de stad loop, realiseer ik me dat ik niet de enige ben die hier graag wil wonen. Hier zijn arm en rijk welkom. Maar dan moeten we wonen wel betaalbaar houden.

Mail

maarten.devuyst@denhaag.nl

Meer info: site gemeente Den Haag