Fractievoorzitter GroenLinks Den Haag Arjen Kapteijns

Begroting waarborgt groene en sociale koers nieuwe college

De vandaag uitgekomen programmabegroting 2019 legt de afspraken uit het collegeakkoord vast. Dat betekent méér geld naar duurzaamheid en groen en een versterking van de positie van kwetsbare groepen in onze stad.

Dit is in verschillende maatregelen terug te zien. Zo investeert het college bijvoorbeeld in schuldhulpverlening en gaat er structureel fors meer geld naar daklozenopvang. Ook is duurzaamheid voor het eerst op zichzelf een programma geworden: daarmee onderstreept dit college dat het overstappen naar duurzame energiebronnen één van de grote uitdagingen is die aan worden gegaan.

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: "Met deze begroting laat het college zien echt werk te gaan maken van duurzaamheid. Ook zetten we hiermee een stap naar een stad waar iedereen kan meeprofiteren van de economische groei, juist ook de mensen die het wat moeilijker hebben".

GroenLinks zal zich er de komende tijd op richten om de voornemens nog ambitieuzer en concreter te maken, bijvoorbeeld als het gaat om het afgesproken extra aanplanten van bomen, de bouw van meer fietsenstallingen en de wijze waarop mensen aan een baan worden geholpen.