Betaal onterechte kosten thuiszorg uit 2019 nu terug

Hagenaars met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum hoeven in Den Haag geen eigen bijdrage te betalen voor de thuiszorg (WMO). Ten onrechte zijn deze kosten in de eerste maanden van 2019 echter toch bij iedereen in rekening gebracht. Gemeenteraadslid Erlijn Wenink (GroenLinks) roept wethouder Parbhudayal op om ervoor te zorgen dat dit geld zo snel mogelijk wordt terugbetaald aan de mensen die hier recht op hebben.
 

De eigen bijdrage betreft het zogeheten abonnementstarief, dat 1 januari 2019 inging. In de coalitieakkoorden van zowel 2018 als 2019 is afgesproken dat minima dit niet hoeven te betalen. Voor deze compensatie werd jaarlijks ruim 2,5 miljoen euro gereserveerd. Erlijn Wenink: “Voor GroenLinks was dit een heel belangrijke afspraak. Zorg is een recht en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Er mogen geen drempels opgeworpen worden voor mensen met lage inkomens.”
 
Uit verschillende signalen die Wenink ontving, blijkt dat deze kosten in de eerste maanden van 2019 toch bij minima in rekening zijn gebracht door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In de programmarekening 2019 van de gemeente Den Haag is te lezen dat formeel is besloten dat de vrijstelling per 1 januari 2019 ingaat, maar dat het CAK dit pas in maart 2019 heeft kunnen invoeren.
 
Wenink: “Zo’n administratieve vertraging kan gebeuren, maar dan moet dat daarna snel worden opgelost en alsnog worden terugbetaald. We zijn nu anderhalf jaar verder. Dit duurt onacceptabel lang, voor mensen die normaal al het einde van de maand financieel nauwelijks halen. Wethouder Parbhudayal toont hiermee heel weinig inlevingsvermogen in deze kwetsbare Hagenaars.”
 
Bovendien heeft de gemeente deze vertraging nooit met de benadeelde bewoners gecommuniceerd, waardoor veel mensen niet eens weten dat er onterecht geld is afgeschreven. GroenLinks Den Haag roept de wethouder op om op zeer korte termijn de betreffende mensen te informeren en zorg te dragen voor terugbetaling. Erlijn Wenink zal deze oproep doen bij het debat over de programmarekening, waarbij alle resultaten van 2019 worden besproken.
 
Het relatief nieuwe abonnementstarief geldt voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen en bedraagt € 17,50 per 4 weken (19 euro per maand), ongeacht de hoeveelheid ondersteuning, inkomen en vermogen. Voorheen was de eigen bijdrage voor WMO zorg inkomensafhankelijk. Deze verandering is landelijk bepaald, maar gemeenten hebben de mogelijkheid om uitzonderingen te maken in de vorm van minimabeleid, zoals in Den Haag dus gebeurt.