Arjen Kapteijns
Arjen Kapteijns

Bijdrage Arjen bij raadsdebat wethouders

Woensdagavond sprak de Haagse gemeenteraad over het onderzoek landelijk parket naar wethouders. Lees hieronder zijn spreektekst.

Voorzitter,

Integriteit en het verheven zijn boven alle twijfel over integriteit is één van de belangrijkste pijlers van een verantwoord stadsbestuur. Dit staat voor GroenLinks als een huis en het was een kernthema toen we ruim één jaar geleden de onderhandelingen in gingen voor een Haags college.

Die integriteit is niet alleen belangrijk voor de onderlinge samenwerking maar ook voor het vertrouwen van bewoners in de politiek en het bestuur van hun stad. Integriteit is niet onderhandelbaar.

Juist daarom was mijn fractie gisteren geschokt toen wij kennisnamen van het corruptieonderzoek van de Rijksrecherche met betrekking tot twee Groep De Mos wethouders, een raadslid en ondernemers en de acties die hiermee gepaard gingen. Als stadsbestuur en als wethouder ben je er voor alle inwoners. Voorkeursbehandelingen in combinatie met financiële integriteitsschendingen, of twijfels daarover, mogen dan ook nooit voorkomen.

GroenLinks, en met ons ook D66 en VVD geloven in de Nederlandse rechtsstaat en dat betekent dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel daarvan is bewezen. Ook in deze zaak. Toch leidden de gebeurtenissen van gisteren en gesprekken vandaag met Groep de Mos tot de gezamenlijke conclusie dat er over die integriteit nu én in de toekomst teveel twijfels bestaan om in de huidige samenstelling door te gaan. Ons verantwoordelijkheidsgevoel en besef dat er voor onze stad en inwoners te urgente uitdagingen liggen om door te modderen met corruptieonderzoek binnen het stadsbestuur heeft tot dit besluit geleid. Een moeilijk maar onvermijdelijk besluit.

Daarom dien ik namens de fracties van D66 en VVD de motie Onhoudbaarheid positie wethouders Groep de Mos/Hart voor Den Haag in.