Carla de Boer

Carla de Boer (nummer 22): opgekomen vanuit de vrouwenbeweging

Webredactie GroenLicht interviewt de kandidaten die staan op de plaatsen 16 tot en met 42 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu Carla de Boer, nummer 22. Carla is debatleider, bemiddelaar en adviseur op het terrein van culturele en maatschappelijke organisaties. Tevens is ze voormalig bestuursadviseur van de gemeente Den Haag.

Persoonlijke gegevens: Carla woont met haar vriend in het Regentessekwartier. Ze is een liefhebber van de Tour de France en ook een fervent vliegvisser. Ze geniet van lezen, architectuur, moderne kunst en museumbezoek. 

Carla de Boer werd in 1951 geboren in Voorburg. Voor haar studie aan de Sportacademie vertrok ze naar Den Haag, waar ze sindsdien is gebleven. Naast haar werkzaamheden als gymjuf op diverse scholen en een vervolgstudie aan de Universiteit van Amsterdam, raakte ze steeds meer maatschappelijk betrokken, in het bijzonder bij de opkomende vrouwenbeweging. Ze ging zich inzetten voor diverse organisaties en initiatieven, zoals Blijf-van-mijn-lijfhuizen. Ook was ze mede-initiator van het Haags Vrouwenhuis en verschillende onderwijsprojecten voor vrouwen in Den Haag en omgeving.

Ze bouwde via al deze werkzaamheden een aanzienlijk netwerk op binnen de Haagse non-profitsector en ze was als directie- of bestuurslid actief binnen verschillende organisaties en stichtingen, zoals het Centrum 16•22 in het Zeeheldenkwartier, bureau Halt Haaglanden en Stichting Yasmin.

Stichting Yasmin is een Participatiecentrum voor zowel autochtone als allochtone vrouwen, dat fungeert als ontmoetingsplaats, maar zich ook richt op individuele ontwikkeling. Vrouwen worden in een veilige omgeving op diverse manieren op weg geholpen naar een vorm van zelfontplooiing die bij de persoon past (zoals met workshops, taalcursussen, advies en begeleiding, bij zowel praktische als persoonlijke zaken).

In de periode van 1998 tot 2011 werkte Carla als bestuursadviseur voor het College van B&W onder andere met Jetta Klijnsma samen. Samen met Klijnsma maakte ze in 2012 een opzet voor De Nieuwe Vakbeweging.

Op dit moment is Carla voorzitter van het Platform zorgvrijwilligers Den Haag. Dit is een samenwerkingsverband van zestien zorgvrijwilligersorganisaties, die de zorg voor elkaar, met vrijwilligers en mantelzorgers, wil bevorderen. Het Platform probeert door samenwerking, profilering en beleidsbeïnvloeding, de kwaliteit van de informele zorg te verbeteren. Clubs als Buddy Netwerk, Vitalis, de Zonnebloem, Stek, Mara en vele andere zijn aangesloten. De politieke besluitvorming rondom de AWBZ en de nieuwe WMO maken het belang van dit samenwerkingsverband alleen maar groter, legt Carla uit, omdat veel meer taken en verantwoordelijkheden (met minder budget!) bij de gemeente terecht gaan komen.

Ook is Carla emancipatieambassadeur voor de gemeente Den Haag, is ze af en toe dagvoorzitter, en cultureel actief.

Hoewel ze duidelijk altijd al sociaal geëngageerd was en ook altijd al op de PSP stemde, is Carla pas in 2011 lid geworden van GroenLinks en daarna al vrij snel naar bijeenkomsten van de partij gegaan. Haar voornaamste doel is om bij al haar bezigheden haar enthousiasme voor het gedachtengoed van Groenlinks uit te dragen, legt Carla uit. Het zo direct mogelijk vertalen van de inhoud van dat gedachtengoed naar lokale issues is daarbij zeer belangrijk.

Burgers meer betrekken bij de lokale politiek kan volgens haar door mensen te laten zien dat er letterlijk dicht bij huis concrete resultaten kunnen worden geboekt, bijvoorbeeld kunnen bewoners proberen meer speelplaatsen in hun buurt te laten aanleggen. Of men kan zich actief inzetten voor de herbestemming van leegstaande panden in de stad, zoals voor creatieve doeleinden of woningen voor ouderen.

Carla vindt met name aansluiting bij GroenLinks door de waarde die de partij hecht aan zorg, welzijn en emancipatie en alles wat er wordt ondernomen om meer groenbewustzijn bij mensen te kweken. Punten waar GroenLinks veel aandacht aan moet blijven besteden: huiselijk geweld, homo-emancipatie en acceptatie, armoedebestrijding en de grote groep Haagse ouderen.

Carla vindt de boodschap van GroenLinks inhoudelijk goed, maar zou deze soms nog beter voor het voetlicht gebracht willen zien worden: durf je successen te benoemen. Verder was ze blij met de stemverklaring van Bram van Ojik nadat hij voor de de Wet Werk en Zekerheid had gestemd. Die getuigde, wat haar betreft, echt van 'kiezen om te delen'.