Dinsdagavond debatteerde en stemde de Haagse gemeenteraad over de resultaten van vorig jaar (programmarekening) en de vooruitzichten en verwachte effecten van de coronacrisis. Hierbij zijn meerdere GroenLinksvoorstellen van verschillende raadsleden aangenomen die bijdragen aan een meer eerlijke, duurzame en schone stad. Bekijk hier ons overzicht!

Voorkom extra ongelijkheid in onderwijs

Het onderwijs gaat snel digitaliseren, ook als gevolg van corona. Daarom willen meerdere Haagse scholen dat alle leerlingen in het  aankomende schooljaar een laptop hebben. Dit levert problemen op voor leerlingen uit gezinnen rondom de armoedegrens, die dit financieel niet kunnen behappen: daarmee dreigt deze laptopeis de kansenongelijkheid in het Haagse onderwijs te verergeren. Afkomst, sociaaleconomische situatie en het opleidingsniveau van de ouders hebben in Den Haag al veel invloed op de kansen van een leerling in het onderwijs.

Daarom wil raadslid Serpil Ates voorkomen dat de laptopeis deze verschillen versterkt. Stichting Leergeld heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis al 2.200 leerlingen met een ooievaarspas een laptop gegeven, maar kan deze mogelijke nieuwe vraag niet aan. In haar aangenomen motie deed Serpil de volgende oproep:

  • Trek samen met scholen op in hun lobby richting het rijk om van laptops standaard lesmateriaal te maken, en dit dus gratis aan te bieden aan leerlingen
  • Roep scholen op nu geen extra laptopeis te stellen, en als ze dat toch doen zelf die laptops te regelen voor leerlingen uit arme gezinnen
  • Zorg er samen met Stichting Leergeld voor dat de leerlingen zelf nooit de dupe zijn van de laptopeis, ook als de scholen hier zelf hun verantwoordelijkheid niet in nemen.

Aanpak overlast van bedrijfsafval

Bewoners in veel verschillende wijken ondervinden overlast als gevolg van zwerfafval en bijplaatsingen. Hier brachten wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Hilbert Bredemeijer (CDA) eerder al een actieplan voor uit. Eén van de onderliggende oorzaken van afvaloverlast ligt bij ondernemers. In het huidige systeem zijn zij individueel verantwoordelijk voor het afsluiten van een afvalcontract: hetis duur en onhandig om zo'n contract af te sluiten en veel ondernemers plaatsenhun afval daarom gemakshalve bij de containers voor afval van bewoners.

Arjen riep het stadsbestuur net zijn motie op ondernemers actief te helpen bij het coöperatief afsluiten van afvalscontracten. Zo wordt het proces makkelijker én neemt de overlast af!

Crisisaanpak jeugdwerkloosheid

Jongeren hebben een onzekere positie op de arbeidsmarkt en worden van alle leeftijdsgroepen relatief het hardst geraakt door de coronacrisis. Dankzij de aangenomen motie van Erlijn Wenink komt Den Haag met een crisisaanpak jeugdwerkeloosheid. Daarbij krijgen werkloze jongeren extra ondersteuning, begeleiding en stagemogelijkheden om zo sneller een baan te krijgen.

Extra hulp aan dierenopvangorganisaties voor verduurzaming

Dierenopvangorganisaties willen hun panden graag verduurzamen, maar missen vaak de kennis en middelen om daar stappen bij te zetten. Dankzij deze aangenomen motie van Arjen gaat de gemeente concrete afspraken maken met deze organisaties, over de manier waarop zij (inhoudelijk en financieel) geholpen kunnen worden bij die verduurzaming. Daarmee dragen we bij aan een klimaatneutrale stad én besparen deze organisaties stroomkosten die naar de dieren kunnen gaan!

Bekijk de moties hieronder!