Armine Stepanyan

De provincie maakt het verschil

door: Armine Stepanyan

Op 20 maart 2019 mogen we weer naar de stembus, deze keer om te stemmen voor de provinciale statenverkiezingen: bij deze verkiezingen worden de leden van de Provinciale Staten, en indirect ook de Eerste Kamerleden, verkozen. De Provinciale Staten en haar verkiezingen zijn echter relatief onbekend.

Toch zijn de politieke keuzes die in de provincie gemaakt worden invloedrijk op ons dagelijks leven en de toekomst van onze kinderen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze bestuurslaag leren kennen, en weten waarom het zo belangrijk is dat zij hun democratische invloed hierop uitoefenen. Als kandidaat-Statenlid voor GroenLinks Zuid-Holland vertel ik hier graag meer over het werk van de Provinciale Staten en de belangrijke keuzes die zij maken. Zo weten we waar we als beweging voor strijden en kunnen we de bewoners van Zuid-Holland beter in die strijd meenemen. Zo bouwen we samen aan een groene en sociale provincie waarin mens, dier en milieu zwaarder wegen - dan economische groei - en beschermd worden voor de grillen van het bedrijfsleven.

Wat doet de Provinciale Staten?

De Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor zeven belangrijke kerntaken, die thematisch afwisselen van milieu, energie en klimaat tot natuurbeheer, regionale bereikbaarheid en betaalbare woningen. Hierbij heeft het vaak een regisserende rol: dit is logisch, want veel beleidsvraagstukken overstijgen immers de gemeentegrens. Dit heeft betrekking tot allerlei onderwerpen die wij als GroenLinks belangrijk vinden: van groene thema’s als energietransitie, natuurbeheer en het controleren van vervuilende industrieën tot sociale issues als de beschikbaarheid van betaalbare woningen en betaalbaar regionaal OV.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vertelt bij deze link meer over de zeven kerntaken.

Energietransitie

De komende jaren moeten we de energietransitie doormaken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we duurzame energieproductie stimuleren en miljoenen gebouwen gaan verduurzamen. Om dit op een daadkrachtige en eerlijke manier te laten gebeuren, is politiek lef nodig. Bij wie ligt immers de rekening voor de transitie, en wie krijgt bevoegdheden om keuzes te maken? Gaan bewoners of bedrijven bepalen hoe onze omgeving eruit gaat zien? De provincie kan een belangrijke rol spelen om van de energietransitie een eerlijke transitie te maken.

Waarom hebben we een sterk GroenLinks in de provincie nodig?

Provincies kunnen waar nodig strakkere kaders stellen om de kwaliteit van de leefomgeving boven de economische groei te plaatsen. Dit komt bijvoorbeeld van pas wanneer gemeenten met elkaar concurreren op het gebied van volkshuisvesting: de sturende rol van de provincie kan de beschikbaarheid van betaalbare woningen waarborgen en zo landelijk en lokaal marktdenken tegengaan. De provincie maakt dit soort keuzes echter niet vanzelf: daar is GroenLinks voor nodig. Zo kan een nieuwe afweging gemaakt worden tussen economische, sociale en ecologische waarden. Dit is bijvoorbeeld van belang als het gaat om de mogelijke uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport of de vraag of er gebouwd mag worden in de duinen. GroenLinks moet hierin opkomen voor de belangen van mens en natuur, en bewoners een stem geven. Zo vormen we een beweging voor een provincie waarin we afstappen van de verslaving aan economische groei. 

Aan de slag!

Kortom, genoeg redenen om voor 20 maart de straat op te gaan. In de provincie kunnen we als GroenLinks echt het verschil maken en kiezen voor een groen en sociaal Zuid-Holland waar bewoners de baas zijn. Bovendien kunnen we in de Eerste Kamer kabinet Rutte III haar meerderheid afnemen! Doe mee met onze campagne, bouw samen met mij en alle andere GroenLinksers mee aan een beweging voor een nieuwe samenleving waarin we zorgen voor elkaar en opkomen voor toekomstige generaties. Meld je aan en kijk voor nieuwe informatie op de GroenLinks website. Hopelijk tot snel!