Duinbos achter Madurodam
Duinbos achter Madurodam

Debat over de uitbreiding van Madurodam - Bijdrage van GroenLinks

[Bijdrage aan debat] - Woensdag bespreekt de Raadscommissie Ruimte de uitbreiding van Madurodam. In het plan dat voorligt gaat 6.000m2 uniek duinbos verloren. In de meest dichtbevolkte stad van Nederland wordt een prachtig stuk bos opgeofferd om commerciële belangen te dienen. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Spreektekst fractievoorzitter Arjen Kapteijns (Raadscommissie Ruimte 28 juni 2017):

Madurodam en Den Haag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. GroenLinks draagt Madurodam een warm hart toe en begrijpt dat het college met Madurodam wil meedenken over hoe het zich kan blijven ontwikkelen. Daarom ook heeft het college in mei vorig jaar vier heldere uitgangspunten geformuleerd. Aangaande het groen is gesteld dat het groen in de omgeving er in kwaliteit niet op achteruit mag gaan én dat het groen openbaar toegankelijk moet blijven.

GroenLinks kon zich hierin vinden, want dit betekent dat conform de eigen uitgangspunten van het college de uitbreiding van Madurodam niet ten koste mag gaan van ons schaarse groen. En dit raakt één van de kernpunten waar GroenLinks voor staat: in de meest dichtbevolkte stad van Nederland moeten we ons bestaande groen behouden en dus niet zwichten voor economische belangen die steeds weer een stukje hiervan willen afknabbelen. En dat is wel wat nu dreigt te gebeuren.

Laten we als gemeenteraad onze taak serieus nemen en het huidige plan wat nader beschouwen en toetsen aan deze randvoorwaarden. Dan stel ik vast dat het kappen van 123 bomen, het onttrekken van 6.000m2 openbaar duinbos aan de stedelijke groene hoofdstructuur en dit stuk grond onderdeel weg te geven aan een amusementspark waar je een entreekaartje voor moet kopen simpelweg niet te verenigen is met de vooraf geformuleerde uitgangspunten van kwaliteit en openbaarheid van het groen. GroenLinks vindt dit dan ook onbegrijpelijk, we stellen randvoorwaarden en vervolgens houden we ons daar niet aan. Graag een reactie van het college.

En dan de compensatie. De geroofde natuur wordt ruimschoots gecompenseerd, zo horen we. Nogal wiedes, want compensatie moet altijd. Dat is gewoon verplicht en dus niet iets om je als collegepartijen voor op de borst te kloppen. Maar GroenLinks is niet overtuigd van deze compensatie. Zo wordt een stuk bos van 0,65 hectare van de stadskwekerij toegevoegd aan de stedelijke groene hoofdstructuur. Dat is op zich mooi, maar dit stuk had al de bestemming ‘groen’. Het is in feite dus al een bos. Vraag aan de wethouder: hoe kan het zijn dat compensatie van een uniek stuk duinbos plaatsvindt door een perceel dat al lang groen en bebost is? 

Voorzitter, en dan de vraag van nut en noodzaak. We hebben van het college geheime stukken gekregen ter onderbouwing van de economische effecten voor Madurodam. Korte samenvatting: andere uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet, zonder uitbreiding in het duinbos is Madurodam binnen een paar jaar failliet en met deze uitbreiding komen er 127 banen bij. Deze stukken zijn opgesteld door Madurodam, daar wordt niet geheimzinnig over gedaan want het logo staat erop. Vraag aan de wethouder: zijn deze toekomstverwachtingen en alternatieve uitbreidingsvarianten onafhankelijk getoetst of vaart het college hier blind op wat Madurodam ons vertelt? Heeft het college echt goed gekeken naar de exploitatiemogelijkheden die het huidige terrein biedt, door slimmer gebruik van het voorterrein, de parkeerplaatsen en de mogelijkheden binnen het huidige park? Indien dit nog niet is gebeurd, is het college bereid om alsnog een onafhankelijke second opinion te doen aangaande nut en noodzaak van deze uitbreiding?

Samengevat: bescherming van de stedelijke groene hoofdstructuur staat voor GroenLinks voorop; het is onbegrijpelijk dat we dit unieke stuk duinbos verloren laten gaan voor onzeker economisch gewin. Het voorliggende planuitwerkingskader is ontegenzeggelijk in strijd met de eerder geformuleerde uitgangspunten, we hebben ernstige twijfels bij de voorgestelde wijze van compensatie en er zou er op zijn minst een onafhankelijke check moeten plaatsvinden over nut en noodzaak hiervan.  

Grote foto: Bedreigde duinbos achter Madurdoam (bron: Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark)

Kleine foto's: Demonstratie tegen de uitbreiding van Madurodam 27/06/17