Fractievoorzitter Arjen Kapteijns
Fractievoorzitter Arjen Kapteijns

Een pleidooi voor openheid en optimisme!

Wat is er gebeurd met onze drang naar avontuur? Waar is dat onbevreesde zelfvertrouwen gebleven dat wij ooit hadden? En waarom is men zo somber terwijl we juist alle reden hebben om hoopvol te zijn? Alle reden voor een pleidooi voor openheid en optimisme.

Het zal niemand verbazen dat GroenLinks grote ambities heeft als het gaat om het milieu en het tegengaan van klimaatverandering. En zoals te verwachten is van een écht linkse partij geven we alle mensen die het nodig hebben alle mogelijke steun. Maar onze ideologie rust op een derde pilaar die bij sommigen misschien minder bekend is—dat is onze progressieve kant. Nu ons land steeds verder naar de conservatieve rechterflank dreigt af te glijden, wil ik het belang van een open en progressieve samenleving graag belichten.

Als klein landje stonden we altijd wereldwijd bekend om onze tolerantie en openheid. We staan we nog steeds te boek als één van de meest homo-vriendelijke landen in de wereld. En we doen het nog steeds relatief goed als het gaat om gelijke rechten. Maar we verliezen terrein.

De verdeeldheid is groter geworden in onze samenleving. We vertrouwen elkaar minder. Er wordt ons steeds meer aangepraat dat we argwanend moeten zijn naar nieuwkomers. Discriminatie steekt vaker de kop op en op het gebied van emancipatie lijken wij tot stilstand gekomen.

Unieke positie

Onze unieke positie als een van de meest progressieve landen ter wereld staat op het spel. We zijn een hoop openheid en optimisme verloren. Het is dus tijd voor verandering! Het is tijd om de positieve instelling die we kwijt zijn geraakt terug te winnen. Want zoals Nelson Mandela zei: "met duisternis kan je duisternis niet verdrijven, dat kan alleen met licht”.

Het is essentieel om te beseffen hoe bevoorrecht we zijn. Nederland is één van de meest gelukkige, gezonde en veilige landen ter wereld. Bedreigingen en uitdagingen zijn er altijd. Maar als je het grotere plaatje bekijkt, hebben wij alle reden de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Actie

Gelukkig zijn steeds meer mensen zich hiervan bewust. Steeds meer mensen gaan over op actie om zelf de verandering teweeg te brengen die ze voor ogen hebben. Deze optimistische en actieve houding van zo veel mensen is misschien wel de reden dat het zo goed gaat met GroenLinks. We hebben een recordaantal zetels in de Tweede Kamer en de peilingen zijn veelbelovend.

In Den Haag, en ook daarbuiten, blijft GroenLinks zich volop inzetten voor een open en progressieve samenleving. We willen dat iedereen hier echt helemaal zichzelf kan zijn. Iedereen verdient gelijke kansen om het maximale uit het leven te halen, ongeacht geslacht, geaardheid of achtergrond.

De kracht van diversiteit

Meer dan 140 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in onze stad. Een harde scheidslijn tussen ‘ons’ en ‘hen’ brengt ons echt nergens. GroenLinks ziet diversiteit als kracht en we zijn er trots op hier zo veel wereldburgers te mogen huisvesten. We zullen onze armen altijd openen voor wie oorlog of honger ontvlucht is. En we zullen met iedere vezel die in ons zit blijven strijden tegen iedere vorm van discriminatie in onze stad.

We zijn trots op het ‘roze stembusakkoord’ dat wij ondertekenden samen met een aantal andere partijen om de positie van de lhbt+ gemeenschap te versterken. En we blijven ervoor knokken dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn in onze mooie stad aan zee.

GroenLinks is vastberaden om van Den Haag een meer duurzame, zorgzame en open stad te maken. En we zijn ervan overtuigd dat onze positieve houding ons gaat helpen dit voor elkaar te krijgen. Openheid en optimisme zijn niet in geld uit te drukken maar het zijn onbetaalbare ingrediënten voor verandering. En die verandering begint hier.

Het is nu aan jou. Maak gebruik van je stemrecht op 21 maart!