We can do it
We can do it

Eerste jaarlijkse emancipatielezing eerbetoon aan oud GroenLinks-raadslid Ria Sikkes

Met ingang van dit jaar zal ieder jaar op internationale vrouwendag, 8 maart, de lezing ‘De stem van de vrouw’ worden gehouden. De eerste editie, op initiatief van GroenLinks-wethouder Bert van Alphen, zal een eerbetoon zijn aan de in 2016 overleden Ria Sikkes. De lezing dit jaar wordt verzorgd door twee vrouwen: Magda Römgens en Fatima Akchar.

Vanaf begin jaren ’70 zette Ria zich al in als voorvechtster van vrouwenemancipatie als Dolle Mina en ook daarna bleef zij zich op bevlogen wijze inzetten voor vrouwenemancipatie. Daarbij onderscheidde zij zich door op te komen voor de ‘gewone, werkende vrouw’. En dat past goed bij het initiatief voor een jaarlijkse emancipatielezing dat gezamenlijk werd genomen met vrouwenorganisaties in de stad. Zij onderstreepten daarbij het belang van het geven van een stem aan juist de ‘gewone’ vrouw. Met deze lezing wordt extra aandacht gevestigd op de toch nog achtergestelde positie van veel vrouwen.

Sinds de 2e feministische golf zijn vrouwen massaal gaan werken maar toch zien we tegenwoordig nog steeds dat teveel vrouwen financieel niet onafhankelijk zijn, minder verdienen dan mannelijke collega’s in dezelfde baan en geïntimideerd worden.  Tussen 1998 en 2002 zat Ria Sikkes in de Haagse Gemeenteraad voor GroenLinks. Maar ook daarbuiten was zij actief voor GroenLinks, zowel landelijk als lokaal. GroenLinks blijft zich, in haar traditie, daarom inzetten voor gelijke rechten, mogelijkheden en kansen voor alle vrouwen.