Geen bomen opofferen voor asfalt in de Koekamp!

GroenLinks is niet te spreken over de plannen van wethouder Boudewijn Revis (VVD) voor de Koekamp. Er dreigen veel bomen gekapt te worden om brede asfaltpaden aan te leggen dwars door dit beschermde gebied.

Het stadsbestuur wil het gebied tussen het Centraal Station en het Malieveld toegankelijker maken en beter doen aansluiten bij het Haagse bos. Op zich is dit een mooi streven maar het moet niet ten koste gaan van waardevolle natuur. Naar schatting moeten zo’n 60 bomen gekapt of verplant worden. Om hoeveel bomen het precies gaat kon de wethouder niet zeggen want dat is niet onderzocht.

Mariëlle Vavier: “Groen inruilen voor asfalt is echt een heel slecht plan. En voor de zoveelste keer moet de raad nu beslissen over een plan waarvan de gevolgen nog helemaal niet duidelijk zijn.”

Terug naar de tekentafel

Op aandringen van fractievertegenwoordiger Mariëlle Vavier wordt nog eens goed gekeken naar het voorlopige ontwerp. Vavier pleit er onder meer voor het fietspad langs de Bezuidenhoutseweg te behouden en zo mogelijk te verbreden. In het huidige plan schuift het fietspad een flink stuk op ten koste van veel bomen.

Veiliger oversteken

Ook wordt op verzoek van GroenLinks gekeken of de oversteek bij de Utrechtsebaan veiliger gemaakt kan worden. Ter hoogte van de Bezuidenhoutseweg wordt de A12 gedeeltelijk overkluisd. Vavier heeft gevraagd om maatregelen om het verkeer bij de op- en afrit te vertragen.

Acte van Redemptie

De plannen voor de Koekamp stuiten op forse kritiek van natuurorganisaties en bewoners van omliggende buurten. Het gebied is onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) en is Rijksbeschermd stadsgezicht. Bovendien zijn de bomen beschermd door de Acte van Redemptie uit 1576. De akte, verleend door Willem van Oranje, verbiedt de kap van bomen en bouwplannen op deze plek.