GroenLinks: afblazen bomenkap Paleisplein keerpunt bomenbeleid

Op woensdagavond maakte wethouder Richard De Mos bekend dat de vijf vitale lindes op het Paleisplein toch niet gekapt zullen worden. GroenLinks verzette zich lang tegen de kap en viert dit als overwinning en keerpunt voor bomen in Den Haag. 
 

In het Haagse coalitieakkoord is afgesproken dat bomen alleen gekapt worden als er echt geen andere mogelijkheid is. Voor een lange tijd leek het er echter op dat de vijf iconische lindes vlakbij Paleis Noordeinde toch gekapt zouden worden, als onderdeel van de herinrichting van het Paleisplein. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Fantastisch dat we dit door het vorige college genomen besluit op het allerlaatste moment hebben kunnen terugdraaien.  De Haagse binnenstad moet meer groen krijgen, niet minder.”
 
GroenLinks ziet het behoud van deze mooie bomen als een direct gevolg van haar verzet tegen de kap samen met andere partijen, ondernemers én buurtbewoners. Bovendien is het een positieve voorbode voor de toekomst. Kapteijns: “Het is naar mijn weten nog nooit eerder gebeurd dat een al verleende kapvergunning door de gemeente zelf ingetrokken wordt. Hiermee veranderen we de wijze waarop we in deze stad met bomen omgaan.  Bomen zijn van levensbelang voor onze stad: ze maken de lucht gezonder, helpen tegen de hitte en bieden een huis aan vogels en insecten. Dit soort ondoordachte kapplannen behoren nu hopelijk tot het verleden”