Jongeren uit de jeugdzorg moeten meer kans krijgen op een passende woning. Deze groep, die in pleeggezinnen of tehuizen opgroeit, komt vaak in de problemen op het moment dat ze 18 worden. GroenLinks Den Haag is daarom blij dat haar voorstellen hiervoor worden overgenomen: zo kunnen deze jongeren zich in de toekomst eerder inschrijven voor een sociale huurwoning en krijgen ze sneller voorrang op een betaalbare woning.

Eerder en sneller
Jeugdhulp loopt tot 18 jaar en daarna moeten jongeren doorstromen naar een zelfstandige woning, maar inschrijven voor een woning op Woonnet Haaglanden kan pas vanaf je 18e. Deze overgang kan veel problemen opleveren. Zo ontstaan vaak hoge schulden en worden sommige jongeren zelfs dakloos. GroenLinks wil dat zij zich al op hun 17e kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning.

Daarnaast moeten deze jongeren voorrang kunnen krijgen bij sociale huurwoningen. “Dit idee kwam van Stephanie, een jongere die betrokken is bij de organisatie ‘JONG doet mee!’. Zij vertelde mij en andere raadsleden over de problemen waar jongeren in de jeugdzorg tegenaan lopen.”, aldus GroenLinksraadslid Mariëlle Vavier. “Veel van hen vallen echt tussen wal en schip. Ik ben heel blij dat de wethouder hier nu iets aan gaat doen.”

Stabiele start
Jongeren in de jeugdhulp bereiden zich al vanaf hun 16e voor op hun toekomst, door samen met hulpverleners een toekomstplan te maken. Hierbij wordt gekeken wat ze na hun 18e willen doen en hoe ze zich hier op kunnen voorbereiden. Ook wordt er naar de toekomstige woonsituatie gekeken en of begeleiding hierbij nodig is. Met de voorstellen van GroenLinks zal dit makkelijker worden.

In de voorgestelde Woonagenda zijn nu al 100 extra woningen beschikbaar gemaakt voor zogenaamde ‘zorgdoelgroepen’, waar deze jongeren onder vallen. Vavier: “Het is heel mooi dat Den Haag nog een stapje verder gaat en dat jongeren met deze toezeggingen onze extra aandacht zullen krijgen. Met een stabiel thuis kunnen ze starten aan een bloeiende toekomst .”