Tijdens het bezoek aan het Rode Dorp spraken leden van GroenLinks en de PvdA met buurtbewoners om hun zorgen en wensen met betrekking tot de buitenruimte te inventariseren. Dit initiatief valt samen met de herinrichting van de Hoefkade, waardoor er kansen zijn om ook verbeteringen in het Rode Dorp door te voeren.

Meer Groen en Sportplekken

Een van de vragen richt zich op de verantwoordelijkheid voor het beheer van de buitenruimte. GroenLinks en de PvdA willen duidelijkheid over de mate waarin de gemeente en woningcorporatie Staedion verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van deze ruimte. Dit is van cruciaal belang om te bepalen wie actie kan ondernemen voor verbeteringen.

Daarnaast hebben buurtbewoners de wens geuit om meer zitplekken in de vorm van bankjes te realiseren. GroenLinks vraagt of de gemeente, in samenwerking met Staedion en de bewoners, kan kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van bankjes in het Rode Dorp. Dit zou de leefbaarheid en het sociale contact in de buurt kunnen bevorderen.

Ook is er een grote wens onder de bewoners om de buurt groener te maken. GroenLinks en de PvdA vragen de gemeente of zij bereid is om in gesprek te gaan met Staedion om samen de mogelijkheden te verkennen voor de aanleg van geveltuintjes of andere groene elementen in de wijk. Dit zou niet alleen de esthetische waarde van de buurt verhogen, maar ook bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Ten slotte is er een specifieke zorg over de kapotte basketbalpaal op het plein in het midden van het Rode Dorp. GroenLinks vraagt of deze basketbalpaal eigendom is van de gemeente en zo ja, of de gemeente bereid is deze te repareren. Als de paal niet van de gemeente is, vraagt GroenLinks of het college in gesprek kan gaan met de eigenaar om de reparatie te regelen. Het herstellen van deze faciliteit zou een positieve impact hebben op de buurt.

Samen werken aan een fijne wijk

Luuk Voncken, fractievertegenwoordiger van GroenLinks Den Haag, benadrukt het belang van een leefbare en groene buitenruimte voor alle inwoners: " "Het Rode Dorp is een hechte studentenwijk en die verdienen een fijne leefomgeving. GroenLinks wil graag helpen om hun wensen te realiseren en de buitenruimte te verbeteren, in samenwerking met de gemeente en Staedion." 

Fractievertegenwoordiger Ab Waasdorp (PvdA): "Het zijn vaak kleine aanpassingen die grote verschillen maken in de leefbaarheid van een buurt. Het Rode Dorp moet een wijk zijn waar je fijn kunt samenkomen en spelen in een groene buurt, daar zetten we ons voor in."

GroenLinks Den Haag en PvdA Den Haag hopen dat deze vragen zullen leiden tot concrete acties en verbeteringen in het Rode Dorp, waardoor de wijk groener, leefbaarder en aangenamer wordt voor haar bewoners.