GroenLinks Den Haag: houd vinger aan de pols bij groei toerisme

Het Haagse stadsbestuur zet de komende jaren stevig in op groei in de toeristische sector. Meer toeristen heeft economische voordelen, maar GroenLinks is bezorgd over de druk op leefbaarheid en voorzieningen in de stad.

Een eerder voorstel van GroenLinks voor breder onderzoek naar de gevolgen van toerisme kreeg brede steun in de gemeenteraad. Sindsdien is hier nog niet veel mee gedaan. GroenLinks-fractievertegenwoordiger Ahmed Abushaam: "Meten is weten. We moeten de effecten van toerisme op de levens van Hagenaars goed in beeld brengen, zodat we verantwoorde keuzes kunnen maken."

In de huidige situatie wordt vooral onderzoek gedaan naar de effecten van toerisme op economische groei en werkgelegenheid. Toename aan toeristen kan echter ook leiden tot drukte in het openbaar vervoer, meer zwerfafval en hogere huizenprijzen als gevolg van Airbnb-verhuur en een toename in hotels. In steden als Amsterdam is dit al het geval.

Ook ziet GroenLinks risico's voor specifieke delen in de stad, zoals de kwetsbare kustgebieden. Deze risico’s zijn er niet alleen voor de ecologisch kwetsbare duingebieden bij het stille strand, maar ook voor de leefbaarheid op Scheveningen. “Bij evenementen zoals het vuurwerkfestival en op zomerse dagen zien we al dat het verkeer helemaal vastloopt.”, aldus Abushaam. “Als er in de toekomst nog meer toeristen komen, moeten we de juiste informatie hebben om tijdig bij te kunnen sturen als dat nodig is".

Het Haagse toerismebeleid wordt op woensdag besproken in de gemeenteraad.