Fractievoorzitter Arjen Kapteijns
Fractievoorzitter Arjen Kapteijns

GroenLinks Den Haag: wees alert voor sluimerend gevaar extreemrechts

GroenLinks Den Haag heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over de toenemende geweldsdreiging van extreemrechtse individuen en groeperingen.

In een recent rapport waarschuwt de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) voor een toenemende populariteit van extreemrechtse ideeën en groeperingen, waarbij geweld steeds meer verheerlijkt wordt. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Het AIVD-rapport baart ons grote zorgen. We moeten er in Den Haag op tijd bij zijn zodat we de risico’s van extreemrechts geweld beperken en iedereen zich veilig kan voelen”.

Volgens het rapport “Rechts-extremisme in Nederland: een fenomeen in beweging” keren bewegingen als het Identitair Verzet en de uit de VS overgewaaide Alt-Right zich op toenemend gewelddadige mate tegen moslims, migranten en de multiculturele samenleving in het algemeen. Hierbij worden de ideeën en het taalgebruik steeds gewelddadiger, terwijl de interesse in wapenvergunningen toeneemt.

In Den Haag kondigde het Identitair Verzet recentelijk aan te demonstreren bij de As Soennah-Moskee, en het aantal aanvragen voor dergelijke demonstraties lijkt toe te nemen. Kapteijns: “Juist in een multiculturele stad als Den Haag, waar inwoners uit alle hoeken van de wereld komen en meer dan de helft een migratieachtegrond heeft, moeten we ervoor zorgen dat de gemeente zicht heeft op dit sluimerende gevaar”.

GroenLinks wil weten of de burgemeester in haar veiligheidsbeleid specifiek aandacht schenkt aan de risico’s van extreemrechtse groeperingen en individuen. Hierbij is het voor hen van belang dat de gemeente zicht heeft op hun activiteiten en een specifieke strategie hanteert voor individuen in de persoonsgerichte aanpak.