GroenLinks Den Haag zoekt kandidaten voor het wethouderschap

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. GroenLinks Den Haag heeft de ambitie om deel te gaan nemen aan een daarna te vormen coalitie. Indien onderhandelingen daarover slagen, zullen één of twee wethouders geleverd moeten worden. GroenLinks Den Haag zoekt daarvoor geschikte kandidaten.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij aantoonbaar beschikken over ruime politieke en bestuurlijke ervaring, academisch denk- en werkniveau en affiniteit hebben met het lokaal bestuur. Kandidaten moeten lid zijn van GroenLinks, dan wel bereid zijn lid te worden voorafgaand aan het aanvaarden van de functie. Wethouderskandidaten zijn woonachtig in Den Haag, of zijn bereid om na aanvaarding van de functie zich in Den Haag te vestigen.

GroenLinks bepleit een evenwichtige en diverse samenstelling van het college van B&W. Daarom wordt vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een biculturele achtergrond met nadruk gevraagd te solliciteren.

Het volledige overzicht van de functievereisten en het functieprofiel vindt u onder "Meer Lezen" op deze pagina. Reageren op deze vacature kan tot en met 4 februari. Motivatiebrief en uitgebreid CV dienen per email gericht te worden aan selectiecommissie@groenlinksdenhaag.nl. De selectieprocedure vindt plaats tussen 5 februari en 7 maart. In deze procedure kunnen kandidaten worden uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken met de selectiecommissie. Strikte vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Op een nader te bepalen datum, na de raadsverkiezingen en afronding van de college onderhandelingen, zal de nieuwe gemeenteraadsfractie een finale beslissing nemen over de voor te dragen kandida(a)t(en).

Namens de selectiecommissie,

Rik Grashoff, voorzitter.