GroenLinks: doorpakken voor toekomstige generaties

GroenLinks is blij met de gepresenteerde resultaten van het eerste collegejaar. Hierin is te zien hoe het stadsbestuur goede eerste stappen heeft gezet naar gelijke kansen voor iedereen en een schonere stad.

Raadslid en woordvoerder financiën Maarten De Vuyst: “Vorig jaar hebben we een goede basis gecreëerd voor een Den Haag van iedereen. Nu moeten we doorpakken en de verandering voor alle Hagenaars ook voelbaar maken.”

Zo laat de programmarekening zien dat Den Haag goed op koers ligt richting een klimaatneutrale stad in 2030. Er is in 2018 6% minder CO2 uitgestoten dan verwacht en de opgewekte stroom uit zonnepanelen is flink toegenomen. De Vuyst: “Bovendien zie je dat de energietransitie met de wijkgerichte aanpak ook op een democratische en eerlijke manier gebeurt. Wijkbewoners spelen een belangrijke rol en we zorgen dat Hagenaars die het wat minder breed hebben ook profiteren.”

Ook zijn er in het afgelopen jaar stappen gezet voor Hagenaars die het moeilijk hebben. Zo heeft GroenLinks-wethouder Bert van Alphen met zijn 10-puntenplan de daklozenopvang en de begeleiding van daklozen verbeterd en is de hulp voor Hagenaars in schulden flink uitgebreid. “Een kwart van de Haagse kinderen groeit op in armoede en te veel mensen in onze stad kunnen moeilijk rondkomen.”, aldus De Vuyst. “Juist daarom is het bijzonder wat we tot nu toe al bereikt hebben, maar het is nu niet tijd om stil te gaan zitten. Ook in 2019 gaan we doorpakken voor een Den Haag dat werkt voor iedereen.”

Hoewel de GroenLinks fractie waardeert dat wethouder Guernaoui gekozen heeft voor een realistische begroting, maakt zij zich grote zorgen over de tekorten in de Jeugdhulp en de WMO. De Vuyst: “Deze tekorten vallen binnen de voorspelde bandbreedte, maar het blijft zeer kwalijk dat het rijk minder betaalt dan nodig en de gemeente laat spartelen om dat tekort dan maar op te vullen. Daarvoor wordt nu geld van preventie jeugdhulp gebruikt. We moeten er zeker van zijn dat er in de komende jaren geld is voor preventie, anders dweil je met de spreekwoordelijke kraan open.”