GroenLinks en Haagse Stadspartij: maak snel werk van meer openbare toiletten

In het coalitieakkoord is afgesproken dat Den Haag meer openbare, toegankelijke toiletten krijgt. Hagenaars lijken daar echter nog weinig van te merken: tot nu toe zijn er nog geen nieuwe openbare toiletten geopend, terwijl de vraag hiernaar onverminderd hoog is.

Daarom stellen GroenLinks en de Haagse Stadspartij samen schriftelijke vragen over de stand van zaken rondom de te verwachten openbare toiletten. In 2017 voerden de partijen samen actie tegen het tekort aan openbare toiletten in het centrum, in het bijzonder voor vrouwen en mensen met een beperking.

GroenLinksraadslid Mariëlle Vavier: “Het is mooi dat onze actie is opgenomen in het coalitieakkoord, maar het wachten is nu op concrete resultaten. Wij willen van het stadsbestuur horen hoe het ervoor staat en wanneer vrouwen en mensen met een beperking ook na sluitingstijd veilig naar het toilet kunnen”

Ook willen GroenLinks en de HSP weten hoe het college de afspraken nakomt dat de toiletten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, en op welke manier de sociale veiligheid van de toiletten gewaarborgd kan worden. Daarnaast moeten de toiletten goed vindbaar en 24 uur open zijn. Vavier: “Daarmee zorgen we ervoor dat we nu echt een slag slaan en iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de toiletten. Zo maken we het centrum een aangenamere plek voor iedereen. ”