GroenLinks en HSP: snel duidelijkheid over Haagse taalscholen

Uit landelijke berichtgeving blijkt dat een deel van de taalscholen voor statushouders stelselmatig fraudeert om zo veel mogelijk DUO-geld op te strijken zonder daar onderwijs voor te geven. GroenLinks en Haagse Stadspartij vragen om duidelijkheid over de Haagse situatie, omdat statushouders hier uiteindelijk de dupe van zijn.

Sinds 2013 kan iedereen zelf een taalschool beginnen voor de inburgering van vluchtelingen met verblijfsvergunning. Om hiervoor geld van DUO te kunnen ontvangen moet die taalschool het officiële keurmerk hebben. Het bedrijf dat dit keurmerk levert, Blik op Werk, controleert echter nauwelijks of er ook daadwerkelijk onderwijs wordt geleverd. Hierdoor wordt malafide taalscholen die geld claimen zonder hiervoor onderwijs te bieden geen strobreed in de weg gelegd.

Volgens Raadslid Serpil Ates (GroenLinks) is dit onacceptabel en schaadt het de toch al kwetsbare positie van statushouders: “De malafide taalscholen kennen de financiële kwetsbaarheid van statushouders en spelen daarop in.  Zij worden gelokt met laptops of cadeaubonnen, maar leren uiteindelijk niet de taal waardoor ze veel minder in onze samenleving mee kunnen doen. Ondertussen verdienen deze frauderende taalscholen zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld zonder daar iets voor te doen.”

Volgens de partijen is dit een direct gevolg van de marktwerking bij de inburgering, die niet de beoogde kwalitatieve verbetering opleverde maar wel tot meer misbruik leidde. Daarom willen ze dat het stelsel veranderend bij de te verwachten nieuwe inburgeringswet. Fatima Faid (Haagse Stadspartij): “Taalscholen moeten gegarandeerd goed onderwijs geven en anders geen cent ontvangen. Met zo’n privaat keurmerk kan je daar nooit zeker van zijn: dit moet dus snel veranderen.”

In de landelijke inburgeringswet, die in juli 2021 wordt verwacht, zullen gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen voor de inburgering. Hiernaast wordt de integratienota van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) voor de zomer verwacht.