GroenLinks Den Haag en de Haagse PvdA zijn blij dat tijdens de gemeenteraad donderdag de eerste stappen zijn gezet richting een officiële, jaarlijkse herdenking van de slavernij in Den Haag.

Dit zeggen de twee partijen na afloop van de gemeenteraadsvergadering waarin er dankzij een GroenLinksmotie werd besloten een onderzoek te starten naar een goede invulling voor een herdenking van de slavernij.

PvdA raadslid Mikal Tseggai is tevreden. “Het is goed nieuws dat we nu echt een herdenking gaan realiseren. De internationale stad van vrede en recht, met zo’n rijke en diverse bevolking en zo’n belangrijke rol in het slavernijverleden van Nederland, deze stad schreeuwt om een officiële herdenking. Ik hoop dat het onderzoek ook leidt tot een monument, daar is duidelijk behoefte aan, bleek ook weer aan de uitvoerige inspraak tijdens deze raadsvergadering en de vele organisaties die zich aan ons plan committeerden.”

GroenLinks raadslid Serpil Ates: “Het is geweldig dat het college werk gaat maken van een herdenking van de slavernij, wat onze stad voor een deel heeft gevormd. Wij moeten in Den Haag ons slavernijverleden herdenken, ervan leren en de afschaffing ervan bovendien vieren: de slavernij heeft onze stad immers voor een deel gevormd.”

De twee partijen zijn blij dat het stadsbestuur met betrokken organisaties uit de stad gaat samenwerken. “De insprekers tijdens de raad toonden al aan dat er een groot draagvlak is voor een herdenking,” aldus Tseggai. Ates: “De organisaties uit de stad weten het best hoe een herdenking ingevuld moet worden en eruit moet zien. Het is cruciaal dat het stadsbestuur al die diverse gemeenschappen meeneemt om het slavernijverleden op de best mogelijke manier te herdenken.”