GroenLinks geeft groene Haagse initiatieven de ruimte: verslag 7x11

De leden van de werkgroep Milieu, waaronder de kandidaat-raadsleden Arjen Kapteijns en Michiel van Bokhorst, organiseerden op dinsdagavond 18 februari voor de eerste keer in Den Haag 7x11. Tijdens 7x11 krijgen uiteenlopende Haagse duurzame initiatieven de gelegenheid om zich te presenteren. De avond vond plaats in de culturele broedplaats Ketelstraat 23. Zeven initiatieven kregen ieder 11 minuten om hun verhaal te doen en te vertellen over hun drijfveren en waar ze zoal tegenaan lopen. Naast het presenteren van concepten bleek 7x11 een goede gelegenheid om ideeën uit te wisselen.

Arjen Kapteijns bij 7x11

Een overzicht van alle 7 initiatieven:

Eetbaar Den Haag (spreker: Rachelle Eerhart)
Het uitgangspunt van Eetbaar Den Haag is verbinding van mensen met elkaar en hun leefomgeving. De organisatie brengt lokale initiatieven op het gebied van biologische stadslandbouw bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Een voorstel dat hieruit is voortgekomen is (H)eerlijk Haags. (H)eerlijk Haags doet suggesties voor het ontwikkelen van een lokale en regionale duurzame voedselstrategie, gericht op het stimuleren van initiatieven vanuit stad en omgeving. 

Aarde-Werk (spreker: Cindy Slaghuis)
Aarde-Werk ontwikkelt sinds 1994 allerlei projecten gericht op het vergroten van het algemeen bewustzijn en het inspireren tot gedragsverandering  ten aanzien van duurzaam leven. Dit gebeurt door middel van trainingen, workshops en adviezen aan organisaties en particulieren over het ontwikkelen van eigen projecten en het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast probeert de organisatie basiskennis mee te geven over gezonde voeding, water en milieu. Aarde-Werk werkt voor diverse opdrachtgevers, variërend van diverse gemeentes en provincies tot bedrijven als TNT en Toyota Nederland. Aarde-Werk is multicultureel en zet zich in voor de rol die (zowel autochtone als allochtene) vrouwen in hun eigen wijk kunnen spelen ten aanzien van duurzaamheid.

Duurzame Stationsbuurt (spreker: Wouter Hendriksen)
Een team van buurtbewoners zet zich in voor een groenere Stationsbuurt door middel van educatie en communicatie. Naast het geven van adviezen over effectieve vormen van energiebesparing, houdt men een vinger aan de pols om te zien wat er leeft bij de bewoners op het gebied van duurzaamheid.

BuurtNatuur (spreker: Noud te Riele)
BuurtNatuur richt zich op het Oude Centrum. Het is een initiatief om natuur in een stadsomgeving op kleine en grotere schaal te versterken. Het initiatief is bedacht door een groep buurtbewoners die zich wil inzetten door op zoek te gaan naar betaalbare en eenvoudige middelen en die bewoners voorlicht en adviseert. Naast de groene leefomgeving doet BuurtNatuur ook haar best om duurzaamheid te stimuleren, zoals door het organiseren van ecologische ruilmarkten. Een ander project is de groene wandelroute langs allerlei groene ' eilandjes'  in het Oude Centrum en de directe omgeving.

De Groene Regentes (spreker: Guido Beauchez)
De Groene Regentes richt zich op het Regentesse- en Valkenboskwartier. De organisatie informeert bewoners over uiteenlopend groen nieuws op landelijk en lokaal niveau. De focus ligt op het belichten van de diverse groene initiatieven van de bewoners zelf en het met elkaar in contact brengen van mensen met gemeenschappelijke doelen en belangen.

Honingbank (spreker: Arno Roosmalen)
De Honingbank is een van origine Frans kunstproject dat in Den Haag in samenwerking met Stroom werd opgezet. De bij speelt als bestuiver van bloemen, bomen en planten een cruciale rol in ons ecosysteem. Door de steeds verslechterende kwaliteit van het milieu gaat het ook steeds minder goed met de bij, die meer en meer in aantal afneemt. In de toekomst zullen de schadelijke gevolgen hiervan voor de natuur en de voedselproductie steeds meer merkbaar worden. 
Mensen worden donateur van de Honingbank door een bijenspaarrekening te openen. Geld wordt door middel van kunst omgezet in bestuiving en dus in leven. De Honingbank bestaat uit twee onderdelen: de bestuivingsbank en de koninginnenbank. Het object staat op de achterplaats van Stroom in de Maziestraat. Het wordt beheerd door imkers die bezoekers ook inhoudelijke informatie geven. 
Het project is zeer succesvol: in de zomer van 2013 was er in totaal 48.000 euro opgehaald (het streefbedrag was 45.000 euro). Een reden om te besluiten om het in 2014 voort te zetten.

Vogelwijk Energie(k) (spreker: Rutger van Hoogstraten)
Vogelwijk Energie(k) zet zich sinds 2009 met diverse duurzame maatregelen in voor een groene Vogelwijk en heeft een duidelijke lange termijn doelstelling: een schone, leefbare, duurzame en CO2-neutrale Vogelwijk. Zo kunnen leden met een reductietarief een professioneel advies krijgen hoe zij hun woning op effectieve wijze energiezuiniger kunnen maken. Vogelwijk Energie(k) doet onderzoek naar gebruik van zonnepanelen en eventuele alternatieven hiervoor. Ditzelfde doen ze voor zuivering van regenwater. Recent is er in samenwerking met MyWheels een start gemaakt met een pilotproject voor een elektronische deelauto voor de wijkbewoners. Spreker Rutger voelt zich gesteund door de gemeente Den Haag, zowel financieel, door subsidies, als door adviezen en procesbegeleiding.

Na afloop van alle presentaties is er ruimte voor vragen en opmerkingen van de aanwezigen. 

Over het algemeen vindt men dat vanuit de lokale politiek sociale en duurzame burgerinitiatieven niet genoeg worden gestimuleerd (met in dit geval Vogelwijk Energie(k) als uitzondering): de gemeente zou meer moeten investeren in initiatieven die rondlopen met goede ideeën, kennis bezitten en gemotiveerd zijn. Arjen Kapteijns sluit zich hierbij aan en stelt dat hij veel duurzame initiatieven ziet en dus het gevoel heeft dat groen en duurzaamheid echt leeft in de stad. 

De initiatieven zeggen behoefte te hebben aan een lokaal forum. Mensen uit alle wijken zullen elkaar daar kunnen vinden en ervaringen uitwisselen.

Michiel van Bokhorst is (naast kandidaat-raadslid) voorzitter van de werkgroep Milieu. Hij is erg tevreden over het verloop van de eerste bijeenkomst: "de sprekers waren erg inspirerend en er is al bepaalde kruisbestuiving ontstaan (en dan bedoel ik niet alleen als gevolg van de honingbank). Het was leuk om te horen waar iedereen mee bezig is. De onderlinge uitwisseling van ervaringen is de meerwaarde van een avond als 7x11."

Het is zeker de bedoeling dat er een vervolg op deze avond gaat komen, alleen is nu nog niet duidelijk in welke vorm. Arjen en de werkgroep gaan daar na de verkiezingen verder mee aan de slag, in overleg met de initiatieven. 

"Er zijn veel meer interessante initiatieven. Een aantal ervan is gemaild om in het publiek plaats te nemen en een aantal is daarop ingegaan. Mond-op-mond-reclame via bepaalde netwerken moet ook een deel van het werk gaan doen."

Naast dat hij voorzitter is van de werkgroep Milieu, is Michiel betrokken bij de werkgroep 070-Energiek. "Een platform kan ons en andere initiatieven helpen. Iedereen loopt tegen vergelijkbare problemen op. Ik wil graag dat verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken, zodat een duurzame toekomst voor Den Haag weer een stap dichterbij komt."

Tekst: Chantal Forêt en Martijn Schackmann voor webredactie GroenLicht.