Vanmiddag is het Haagse coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse kracht' gepresenteerd. GroenLinks is positief over de investeringen in het terugdringen van jeugdwerkloosheid en armoede onder kinderen. Helaas wordt er geen duidelijke keuze gemaakt voor een duurzame stad, vindt fractievoorzitter Vianen.

“De tweede parkeervergunning voor de auto wordt de helft goedkoper. Op de Laan van Meerdervoort komen toch extra parkeerplekken. De Gedempte Gracht, Prinsestraat en het Noordeinde worden niet autovrij. Wij hadden liever een duidelijke keuze gezien voor de fiets. En voor een echt duurzame stad zijn grotere investeringen nodig in duurzame energie en groen”, aldus Vianen.

GroenLinks is wel blij met de voorgenomen omslag in bestuurscultuur. Het college van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA wil meer ruimte bieden aan initiatieven uit de stad en uit de gemeenteraad.

“We hopen dat de begroting genoeg ruimte laat voor initiatieven uit de stad en de raad, zodat dit voornemen ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.”

Op 24 juni wordt het concept coalitieakkoord in de gemeenteraad besproken.