Met het extra geld voor daklozen, werk, schuldhulp en armoedebestrijding kiest Den Haag voor Hagenaars die de gemeente het hardst nodig hebben. Dat zegt Fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks in zijn reactie op de nieuwe Haagse begroting.

In Den Haag dreigen veel mensen buiten de boot te vallen. Veel kinderen groeien op in armoede, het aantal daklozen groeit en de wachtlijsten voor betaalbare woningen zijn lang. In de nieuwe begroting doet het stadsbestuur een aantal broodnodige investeringen om voor die mensen op te komen. Zo steekt Den Haag ruim 8 miljoen euro extra in daklozenopvang en is er meer geld voor de schuldhulpverlening, armoedevoorzieningen en werk met goede begeleiding voor mensen die zelf moeilijk aan een baan komen.

GroenLinks heeft hard voor deze punten onderhandeld bij de coalitieonderhandelingen en is blij dat het nu ook in de begroting zichtbaar wordt. Kapteijns: “Veel Hagenaars voelen zich in de steek gelaten, dat horen we vaak als we de wijk in gaan. Zij gingen er in de laatste decennia vaak op achteruit en kregen daar een wantrouwende overheid voor terug. Wij gaan samen met wethouder Van Alphen (GroenLinks) verder aan de slag door ons voor hen hard te maken en het vertrouwen terug te winnen."

Naast de extra investeringen in daklozen en schuldenaanpak investeert Den Haag ook in betaalbare woningen. Bovendien worden de bezuinigingen op zorg en welzijn voor een groot deel teruggedraaid. “Daarmee hebben we de tekorten nu op een eerlijke manier opgelost, zodat we de zorg kunnen blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben”, aldus Kapteijns. “Bovendien wordt het tekort voor een groot deel door de meer vermogende Hagenaars opgevangen, bijvoorbeeld met de OZB-verhoging.”

In de zomer van 2020 ontvangt de gemeente circa 675 miljoen, als de verkoop van Eneco definitief is. Dit is nog niet in de begroting verwerkt, maar in het coalitieakkoord is afgesproken dat dit voor het overgrote deel naar duurzame energie, mobiliteit en wonen gaat. Wat GroenLinks betreft krijgen bewoners zeggenschap over de energietransitie en zet Den Haag zich ervoor in dat iedereen ervan kan meeprofiteren, juist ook mensen met lagere inkomens.