Arjen Kapteijns
Arjen Kapteijns

GroenLinks komt met plan voor gratis boom voor Haagse bewoners en verenigingen

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns overhandigt donderdag aan wethouder de Mos het GroenLinks-initiatief “Bomen maken de Stad”. Met dit voorstel komt er via een subsidieregeling één miljoen euro beschikbaar waarmee bewoners, VVE’s, (sport)verenigingen en bedrijven gratis een boom van de gemeente kunnen krijgen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groene stad ontzettend veel voordelen biedt. Bomen dragen bij aan het koeler maken van onze stad. Bomen en ander groen vangen veel regenwater op en dat helpt omdat het steeds vaker en meer regent in de stad. Arjen Kapteijns: “Verder verbeteren bomen de luchtkwaliteit, verminderen ze geluidshinder, hebben ze een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt groen bij aan een fijnere leefomgeving”.

Maar extra bomen planten in de openbare ruimte is lastig doordat de schaarse openbare ruimte gedeeld moet worden met riolering, kabels en elektriciteit onder de grond en fietsvoorzieningen, stoepen en afvalcontainers boven de grond. “Daarom willen we samen met bewoners op zoek naar plek voor bomen op terreinen die niet van de gemeente zijn” aldus Kapteijns: “bewoners hebben de afgelopen jaren laten zien dat ze zeer betrokken zijn bij het groener maken van de stad en daar krijgen ze nu een boom voor terug.”

Het GroenLinks-plan moet nog worden besproken in de gemeenteraad, maar als dat voorspoedig gaat kunnen de eerste bomen nog dit jaar geplant worden.