[Persbericht] - GroenLinks presenteert een ambitieus aanvalsplan om in vier jaar tijd 50.000 Haagse woningen duurzaam te maken. De grootschalige operatie is vooral gericht op wijken waar veel huizen in slechte staat zijn en de leefbaarheid achterblijft zoals Escamp, Laak, Moerwijk en Spoorwijk.

De partij wil in deze wijken ook meteen in overleg met bewoners de buitenruimte verbeteren door versteende pleinen aan te pakken en veel extra bomen te planten. Zo wil GroenLinks een kwaliteitsimpuls geven aan Den Haag Zuidwest, Laak en Spoorwijk en de verschillen in de stad verkleinen.

Koploper

“Den Haag moet koploper worden op gebied van duurzaamheid. Hier ligt een kans die we moeten aangrijpen. Goede intenties zijn niet genoeg, we moeten het lef hebben om het nu ook gewoon te doen”, aldus lijsttrekker Arjen Kapteijns

Een grote politieke meerderheid heeft zich onder het Haags Klimaatpact geschaard. Negen partijen ondertekenden het pact om Den Haag in 2030 klimaatneutraal te maken. GroenLinks vindt het nu tijd voor concrete actie en wil dat de gemeente het voortouw neemt.

Duurzaamheidsfonds

De partij pleit daarom voor een groot duurzaamheidsfonds om huizen in hoog tempo te isoleren en op duurzame energie aan te sluiten. Het fonds moet voor een deel door de gemeente gefinancierd worden. GroenLinks trekt hier 100 miljoen euro voor uit in haar verkiezingsprogramma. Verder moet het fonds aangevuld worden door het Rijk, de Europese Unie, energiebedrijven, banken, institutionele beleggers en woningbouwcorporaties. De ambitie is om totaal 500 miljoen euro vrij te maken.

Arjen Kapteijns: “Dit vraagt moed en daadkracht maar deze investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het levert ons een schonere stad op, betere wijken, comfortabele huizen en een lagere energierekening voor de Hagenaars die dit het hardst nodig hebben.”

Kansen

De klimaatambitie van Den Haag biedt ook grote economische kansen, volgens GroenLinks. Naar verwachting levert het verduurzamen van woningen de komende jaren alleen al zo’n 5.000 extra banen op.