GroenLinks maakt bijstandsplannen menselijker

Vakbewegingen en cliënten zelf worden meer betrokken bij de uitvoering van het Werkoffensief +500, het plan van het Haagse College om jaarlijks 500 extra mensen uit de bijstand te helpen. Ook komt persoonlijke ontwikkeling meer centraal te staan.
Twee voorstellen van GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink konden gisteravond op steun van de meerderheid van de gemeenteraad rekenen.
 
Wenink: “Het gaat om langdurig bijstandsgerechtigden, mensen die het vaak op allerlei vlakken echt moeilijk hebben. Goed om die aan het werk te helpen, maar alleen banen turven tot de 500 bereikt is kan leiden tot prikkels om te pushen. Minstens zo belangrijk zijn andere positieve resultaten van zo’n traject, zoals persoonlijke ontwikkeling. Juist als een baan nog even niet lukt. En als er wel een baan wordt gevonden: Biedt die baan ook zekerheid? Is die baan ook passend? Je moet wel naar mensen luisteren.”
 
Daarom vindt Wenink het van groot belang dat de wethouders de vakbewegingen zoals FNV intensief bij dit plan betrekken en ook een klankbordgroep instellen van bijstandsgerechtigden zelf. Ook riep zij in haar motie op om indicatoren te ontwikkelen om de ‘zachtere’ resultaten van ontwikkeltrajecten ook te kunnen meten en waarderen. “Want werk is één ding, maar welzijn en welbevinden, mensen vanuit individuele mogelijkheden in hun kracht zetten, staan daar wat GroenLinks betreft ver boven”, aldus Wenink.