GroenLinks-motie voor inzet op groepswonen unaniem aangenomen

Op donderdagavond is de motie van GroenLinks ‘zet in op groepswonen’ unaniem aangenomen in de Haagse gemeenteraad. Hierin wordt het college opgeroepen een plan van aanpak te maken om initiatieven voor groepswonen in Den Haag beter te faciliteren.

In Den Haag is er een grote vraag naar groepswonen vanuit senioren en organisaties zoals Centrum Groepswonen. Deze woonvorm helpt bij het tegengaan van vereenzaming onder senioren en stelt hen die dat willen in staat om samen met generatiegenoten langer zelfstandig te blijven. Hiermee kunnen zij oud worden op de manier waar zij zelf voor kiezen.

Gemeenteraadslid voor GroenLinks Mariëlle Vavier, die de motie voor dit plan introduceerde, is blij dat deze is aangenomen: “Er is in Den Haag al langer een groeiende vraag naar groepswonen. Met deze motie bieden we daar nu echt een antwoord op.”

In de afgelopen jaren heeft GroenLinks zich actuef ingezet voor deze woonvorm, en zal dit de komende jaren ook blijven doen.