GroenLinks wordt vooralsnog niet betrokken bij verdere verkenningen naar een nieuw gemeentebestuur. Dat heeft verkenner Han Polman gisteren in een brief naar de gemeenteraad bekend gemaakt. Hij zal de komende tijd verder praten met acht van de veertien partijen over een nieuw te vormen coalitie.

In de afgelopen weken heeft Han Polman met alle partijen om tafel gezeten om te bezien wie mogelijke samenwerkingspartners zouden kunnen zijn. Daarbij kwam ook de visie op de toekomst van de stad aan bod en de samenstelling van een nieuwe coalitie.

“GroenLinks heeft in de gesprekken met de verkenner aangegeven dat een duurzame transitie voor ons erg belangrijk is. Betere luchtkwaliteit en het creëren van werkgelegenheid door verduurzaming zijn daarbij belangrijke componenten. Ook hebben we een sociale agenda waarbij we veel aandacht willen geven aan de tweedeling in onze stad. Armoedebestrijding onder kinderen en het goed opvangen van de decentralisaties in de zorg zijn daarbij belangrijke bouwstenen”, aldus Inge Vianen.

Tijdens de gesprekken werd ook gevraagd wat de voorkeur van GroenLinks is voor de samenstelling van het nieuwe gemeentebestuur. GroenLinks heeft daarbij aangegeven een voorkeur te hebben voor een links-progressieve coalitie van PvdA, D66, HSP, SP en GroenLinks.

In de brief van Polman staat te lezen dat de partijen die wel zullen deelnemen aan verdere verkenningen, de partijen zijn die meerdere keren genoemd zijn door anderen als potentiële samenwerkingspartners. Dit betekent volgens de verkenner niet dat per definitie dat deze partijen of een selectie van deze partijen de uiteindelijke samenwerkingspartners zullen zijn. Andere partijen kunnen mogelijk in een vervolgfase worden uitgenodigd.