Foto: Cyclehoop
Foto: Cyclehoop

GroenLinks presenteert 10-puntenplan voor parkeerbeleid

[Persbericht] - GroenLinks in de gemeenteraad wil stevige maatregelen om de leefbaarheid in Haagse straten te vergroten. Het hoge aantal geparkeerde auto’s legt een groot beslag op de openbare ruimte en gaat ten koste van de veiligheid van fietsers, speelruimte en openbaar groen. Het moet veel aantrekkelijker worden om te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer.

Den Haag is met bijna 2.000 auto's per vierkante kilometer de stad met de hoogste autodichtheid van Nederland. Om te voorkomen dat openbare ruimte in de toekomst verder onder druk komt te staan presenteert GroenLinks een ‘10-puntenplan parkeren’.

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: "De straten in onze stad zijn er in eerste instantie voor de mensen en niet voor geparkeerde auto's. Sinds de halvering van het tarief voor een 2e parkeervergunning zijn er 5.000 nieuwe 2e parkeervergunningen afgegeven. Hierdoor is de parkeerdruk in veel wijken nog verder gestegen en komt de leefbaarheid onder druk te staan. Ik roep D66-wethouder Tom de Bruijn op om de prijsverlaging per direct terug te draaien".

Enkele andere belangrijke voorstellen zijn: het gebruik van deelauto’s meer stimuleren, extra investeren in Park & Ride plaatsen en efficiënter gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen en garages. Ook wil GroenLinks bewoners de mogelijkheid geven om een parkeerplek op straat om te zetten naar ruimte voor het parkeren van fietsen of het aanleggen van groen.

Donderdagochtend spreekt de gemeenteraad over het Haagse parkeerbeleid. GroenLinks zal dan het ‘10-puntenplan parkeren’ presenteren.