Arjen Kapteijns
Arjen Kapteijns

GroenLinks: Rijk springt niet genoeg bij met zorgtekorten

GroenLinks Den Haag is blij dat het gelukt is om de vandaag gepresenteerde begroting rond te krijgen, maar heeft ook grote zorgen over de tekorten in het sociale domein. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Het rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen en een eerlijke vergoeding geven voor zorg aan de gemeenten. Alle rek is er nu wel uit en het kan niet zo zijn dat kwetsbare groepen in de stad de dupe worden".

Den Haag heeft grote tekorten op jeugdhulp en WMO, waardoor juist de meest kwetsbare groepen de rekening dreigen te betalen indien er niets aan gedaan wordt. Nu heeft de gemeente de tekorten opgelost, onder andere door een beroep te doen op de reserves. GroenLinks snapt de financiële risico’s die hierbij komen kijken, maar vindt het toch verstandig dat de hardste klappen hiermee worden opgevangen.

Kapteijns: “Wij zijn blij dat de rekening niet terecht is gekomen bij de meest kwetsbare groepen, die het nu al moeilijk hebben. Jeugdhulp en WMO blijven open einde regelingen, wat inhoudt dat de gemeente die zorg hoe dan ook blijft bieden. De maatschappelijke opvang en armoedevoorzieningen blijven ook in tact.”

Toch ziet ook GroenLinks dat de tekorten op jeugd en WMO op de lange termijn niet houdbaar zijn. De oorzaken én de oplossingen daarvan liggen in de eerste instantie buiten de gemeentegrenzen.
 
“Het tekort is voor een groot deel te verklaren met de structureel te kleine bijdrage vanuit het rijk, dat bij de decentralisatie eigenlijk gewoon op de jeugdhulp heeft bezuinigd. Daarom moet het rijk nu ook bijspringen om de zorgtekorten op te lossen.", aldus Kapteijns. "Als dat niet gebeurt, ontkomen we er niet aan om moeilijke keuzes te maken en ook naar hogere belastingen te kijken.”