Fietsparkeren

GroenLinks: Start een fietsenbank in Den Haag

In Den Haag hebben veel mensen met een laag inkomen te kampen met vervoersarmoede. Ze dreigen geïsoleerd te raken omdat zij zich geen OV-reis, auto of betrouwbare fiets kunnen veroorloven. In Rotterdam is daarvoor kortgeleden een fietsenbank gestart: iedereen die het financieel moeilijk heeft, kan hier voor een klein bedrag een fiets kopen of leasen. De Haagse gemeenteraadsfractie van GroenLinks is enthousiast over het idee van een fietsenbank, en heeft het college gevraagd om er ook één in Den Haag te starten.

Erlijn Wenink, raadslid voor GroenLinks: “Als je echt weinig te besteden hebt, kan dat je ontzettend eenzaam maken. Het wordt lastiger om naar activiteiten, sportclubs of kennissen buiten de eigen wijk te gaan. Door deze mensen voor een laag bedrag een fiets aan te bieden, kunnen zij hopelijk hun wereld weer wat vergroten.

Maarten De Vuyst, haar fractiegenoot, voegt hier nog aan toe: “Fietsen is de meest duurzame en gezonde manier om van A naar B te gaan. Wel is het belangrijk dat je dan je fiets regelmatig onderhoudt, of laat repareren. Dat is beter voor de  verkeersveiligheid, en het fietst fijner.” Hiermee doelt De Vuyst op hetzelfde initiatief in Rotterdam, waar ook voor een klein bedrag onderhoud en reparaties worden uitgevoerd, om te voorkomen dat kapotte fietsen ongebruikt blijven staan.

Hiernaast kent Rotterdam nog een extra garantie om te voorkomen dat fietsen worden achtergelaten of doorverkocht: eigenaren van een fiets van de fietsenbank moeten zich af en toe melden. GroenLinks hoopt dat er binnenkort in Den Haag een fietsenbank gerealiseerd wordt.