Afgelopen week was Duindorp volop in de media. Naar aanleiding van alle aandacht bracht fractievoorzitter Inge Vianen een bezoek aan de wijk en sprak daar met verschillende bewoners. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat veel Duindorpers moeite hebben met het toewijzingsbeleid van woningen in de wijk door Vestia en dit niet begrijpen.

Naar aanleiding van het wijkbezoek heeft Inge Vianen de volgende vragen aan het college gesteld:

Kan het college inzicht bieden in de wijze waarop Vestia op dit moment woningen toewijst in Duindorp en welk beleid de woningcorporatie hierin heeft? Graag een toelichting.

GroenLinks ontvangt signalen dat het beleid voor woningtoewijzing in Duindorp door Vestia in afgelopen jaren is gewijzigd. Is het beleid voor woningtoewijzing in Duindorp door woningcorporatie Vestia in de afgelopen jaren gewijzigd? Zo ja, op welke manier is dit veranderd en waarom? Graag een nadere toelichting.

Als het woningtoewijzingsbeleid inderdaad gewijzigd is; op welke wijze is dit gecommuniceerd door Vestia richting de woningzoekers die ingeschreven staan bij de woningcorporatie en daarnaast specifiek naar woningzoekers uit Duindorp? Graag een nadere toelichting.

Kan het college aangeven of er in de afgelopen jaren problemen zijn opgetreden in de woningtoewijzing in Duindorp door woningcorporatie Vestia? Zo ja, wat voor problemen? Zijn deze problemen opgelost en zo ja, op welke wijze? Graag een toelichting.

Kan het college aangeven of er een verschil is in het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen in Duindorp vergeleken met andere wijken, zoals bijvoorbeeld de Schilderswijk? Graag een toelichting.