Wijkagent in Den Haag

GroenLinks: Vergroot vertrouwen bewoners in de politie

GroenLinks heeft een aantal voorstellen ingediend die het vertrouwen van Hagenaars in de politie moeten vergroten. Dat deden we samen met onder andere de PvdA, NIDA en HSP tijdens de raadsvergadering van donderdag. “Het is echt fundamenteel dat de politie niet alleen de burgers van Den Haag vertrouwt, maar ook dat de burgers de politie vertrouwen. Wij zien graag dat de politie zich inzet om het vertrouwen van álle burgers te vergroten. Zo wordt de stad veiliger, en kunnen problemen beter worden opgelost.”, zegt Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks Den Haag.

Met het vergroten van het vertrouwen in de politie hopen wij dat bewoners eerder meldingen maken bij de politie. Dat is goed voor de veiligheid op straat. Hiernaast geven de partijen aan dat het vertrouwen in de politie niet gelijk verdeeld is in de stad: in sommige wijken, sommige bevolkingsgroepen of leeftijdsgroepen hebben minder vertrouwen in de politie dan andere.

De voorstellen werden ingediend bij de behandeling van de het Veiligheidsplan 2019-2022. Hierin verteld het stadsbestuur hoe de veiligheid in de stad de komende jaren wordt verbeterd. Het stadsbestuur baseert het beleid op de Veiligheidsmonitor. In de Veiligheidsmonitor staat dat mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond vaker ontevreden zijn over de politie dan mensen zonder migratieachtergrond. Met de aangenomen voorstellen komen deze verschillen beter in beeld bij het stadsbestuur, en zullen er acties in gang worden gezet om de verschillen te verkleinen.

GroenLinks diende hiervoor een aantal voorstellen in, samen met de PvdA, HSP en NIDA. De fractie werkte eerder al samen met deze partijen bij de organisatie van een filmscreening van ‘Verdacht’, een documentaire over etnische profilering. Deze film werd gemaakt in samenwerking met de organisatie Controle Alt Delete, die donderdagavond ook kwam inspreken bij de raadsvergadering. Zij onderstreepten het belang van het vergroten van het vertrouwen in de politie. Hierna werden in de vergadering de verschillende voorstellen aangenomen. ​