Vrouw met warme trui

GroenLinks verlaagt je energierekening

GroenLinks wil een stad met schone lucht, comfortabele huizen en schone energie. Duurzaamheid is voor ons geen luxe-uitgave maar een noodzakelijke investering. Ons doel is om als stad in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken, gaan we energie besparen en stappen we snel over op duurzame energie en warmte. Dat is goed voor de stad en goed voor jouw energierekening.

We zorgen ervoor dat niet alleen de rijkste inwoners profiteren van deze maatregelen. Ook mensen die minder kunnen besteden, moeten voordeel hebben van duurzaamheid en een lagere energierekening.

Een duurzame stad maak je niet alleen. Dit doen we samen met bedrijven, investeerders, scholen en mensen in de straat. Bewoners, organisaties en ondernemers die willen bijdragen aan een duurzame stad krijgen extra ondersteuning. Bijvoorbeeld Hagenaars die een energiecoöperatie willen opzetten.

Samen met bewoners gaan wij alle wijken van Den Haag, straat voor straat afkoppelen van het aardgas en aansluiten op schone energiebronnen. Keuzevrijheid en maatwerk zijn hierbij van groot belang zodat per straat de beste oplossingen worden gekozen.

Duurzaamheid is goed voor de economie van Den Haag. Het isoleren van gebouwen en het aanleggen van nieuwe warmtevoorzieningen levert veel nieuwe banen op.

Dit gaan we doen:

  • Energiebesparing staat voor GroenLinks bovenaan. Daarom gaan wij Haagse huishoudens en bedrijven helpen om veel energie te besparen, bijvoorbeeld door goede isolatie en warmtepompen. In 2022 zijn de eerste 50.000 Haagse woningen zo goed als klimaatneutraal. Net als driekwart van het gemeentelijk vastgoed. Met woningbouwcorporaties maken we stevige afspraken over versnelde verduurzaming
en verbetering van de woonkwaliteit. De landelijke verplichting voor bedrijven om maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen gaan wij strikt handhaven.
  • We stoppen met energie uit aardgas en kolencentrales. Dankzij een motie van GroenLinks worden nieuwe wijken nu al niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten. In 2030 zijn alle aardgasaansluitingen in heel Den Haag verleden tijd.
  • Met het beroepsonderwijs (mbo en hbo) werken we samen om vakkrachten op te leiden die gebouwen en huizen kunnen verduurzamen en af kunnen koppelen van het gas.
  • Den Haag ligt zeer gunstig voor de winning van aardwarmte, in 2022 zijn de eerste vijf aardwarmtecentrales in gebruik. We zetten in op benutting van restwamte uit het rioolwater en we verduurzamen de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein. Voor het idee om fossiele restwarmte uit de Rotterdamse Haven te transporteren lopen we niet warm.
  • Den Haag neemt extra initiatief om fors meer energie te winnen uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Lokale bewonersinitiatieven op dit gebied krijgen maximale ondersteuning.
  • Tijdens deze collegeperiode zorgt GroenLinks voor een verdubbeling van het aantal zonnepanelen. Alle daken van gemeentelijk vastgoed worden door de gemeente benut of ter beschikking gesteld aan lokale energiecoöperaties. Daarnaast start de gemeente een proef met opslag van elektriciteit.
  • We storten ieder jaar €25 miljoen (of €100 miljoen incidenteel) in een (roterend) klimaatfonds om duurzaamheidsinvesteringen te versnellen. Met dit fonds gaan we het isoleren en verduurzamen van huizen voor nancieren, waarbij we vooral ook mensen met een kleine beurs laten meepro teren van een lage energierekening. Het dividend van Eneco (en Stedin) wordt aangewend voor dit fonds. We zetten Eneco dus niet in de verkoop.
  • Al onze nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal en we creëren meer ruimte in de stad voor ‘tiny houses’ op tijdelijk braakliggende terreinen. De gemeente omarmt initiatieven van bewonersgroepen die kwalitatief hoogstaande eigen woningen willen bouwen, zoals de Groene Mient.
  • Alle schoolgebouwen worden energieneutraal en comfortabel, met een gezond binnenklimaat. We maken onze scholen gezond, geven ze groene schoolpleinen en gebruiken de daken om zonne-energie op te wekken. Waar mogelijk richten we een schoolmoestuin in. We laten kinderen de natuur ontdekken door het aanbod aan natuur- en milieueducatie nog aantrekkelijker te maken.