De fractie en het bestuur van GroenLinks Den Haag nemen met respect kennis van het moedige besluit van Bert van Alphen om zijn functie als wethouder neer te leggen. Aanleiding voor zijn vertrek is het vandaag gepubliceerde onderzoek naar de Stichting Energie Academie. 

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: "Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks alle goede bedoelingen, vanaf de prille start van dit project door alle betrokken partijen de zaken structureel niet goed geregeld en afgesproken zijn. Hierdoor hebben de mooie ambities vanaf het eerste begin nooit een kans gekregen. Dit is ontzettend jammer voor alle betrokkenen, maar met name voor de werkloze jongeren die graag aan de slag wilden. Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten."

Afdelingsvoorzitter Liesbeth Hofs bedankt Bert van Alphen voor zijn tomeloze inzet als wethouder voor onder meer de kwetsbare mensen in onze stad. "Bert heeft als wethouder veel bereikt op het gebied van armoede- en schuldenaanpak, de huisvesting van dak- en thuislozen en het tegengaan van discriminatie. Het is ontzettend jammer voor onze stad dat hij heeft besloten dit goede werk niet voort te zetten."

De fractie en bestuur van GroenLinks beraden zich de komende tijd op de ontstane situatie.

Foto: Martijn Beekman