Foto: Zeeheldentuin

GroenLinks wil bewoners meer invloed geven

[Persbericht] - GroenLinks Den Haag wil dat bewoners meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt. De partij presenteert daarom het 10-puntenplan ‘Baas in eigen Buurt’ met concrete voorstellen om bewoners meer invloed te geven.

Hagenaars worden vaak te weinig betrokken bij ontwikkelingen die hen direct aangaan. Dat moet snel veranderen, vindt GroenLinks, want bewoners weten het beste waar behoefte aan is in hun straat of buurt.

Lijsttrekker Arjen Kapteijns: “Bewoners voelen zich te vaak niet serieus genomen bij ontwikkelingen in hun eigen wijk. Daar willen wij iets aan doen want de beste ideeën komen niet vanachter een tekentafel op het stadhuis maar van bewoners zelf.”

In het 10-puntenplan staan hele concrete voorstellen om bewoners meer zeggenschap te geven en hun kennis en inzet beter te benutten. Zo stelt GroenLinks voor om Hagenaars mee te laten beslissen over de verdeling van budgetten, wil de partij dat bewoners meer ondersteuning krijgen bij het opzetten van energie- of zorgcorporaties en moet iedere wijk een wijkwerker krijgen die initiatieven van bewoners actief ondersteunt. 

Wat GroenLinks betreft wordt meer zeggenschap voor burgers een belangrijk thema in de verkiezingen.

10-puntenplan Baas in eigen Buurt

  1. Den Haag krijgt een burgerbegroting waarbij inwoners beslissen over de verdeling van een deel van het gemeentegeld.
  2. Stadsdelen en bewoners krijgen meer budget om zaken op wijk- en buurtniveau aan te pakken. Centrale budgetten worden daarvoor overgebracht naar die van de stadsdelen.
  3. Gemeente en bewoners maken samen plannen, op basis van gelijkwaardigheid. Bewoners en andere belanghebbenden worden op tijd, volledig, juist en op een laagdrempelige manier betrokken bij alle veranderingen die hen aangaan.
  4. Bewoners mogen de gemeente uitdagen als zij publieke doelen zoals zorg of ondersteuning zelf op een betere manier kunnen uitvoeren (“right to challenge”).
  5. De gemeente ondersteunt woon- en zorgcoöperaties van bewoners die in hun eigen buurt meer zaken samen willen regelen.
  6. Iedere wijk krijgt een groene wijkwerker die initiatieven van wijkbewoners ondersteunt, zoals het delen van auto’s en spullen, het aanbieden van klussen en reparatiewerkzaamheden.
  7. Er mag nooit meer een plan van een projectontwikkelaar worden gepresenteerd aan de buren zonder dat zij betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van dat plan.
  8. Initiatieven van bewoners en sociale ondernemers om de stad groener te maken krijgen meer ondersteuning. Bijvoorbeeld buurttuinen, moestuinen op braakliggende terreinen en zelfbeheer van groen. Dit wordt ook financieel ondersteund middels een groenfonds.
  9. Lokale bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking krijgen maximale ondersteuning.
  10. In Bezuidenhout is, samen met bewoners, een groot aantal pleinen heringericht en vergroend. Dit is erg succesvol, dus dat gaan we ook in de rest van de stad doen. We beginnen in Laak, Moerwijk en Transvaal.

Hieronder kun je het 10-puntenplan downloaden (pdf).