Het voorstel is samen met kinderen uit de stad opgesteld. Zo zijn er samen met kinderen wandelingen gemaakt in Den Haag Zuid-West en Laak en konden zij met tekeningen een impressie geven voor hoe een kindvriendelijke stad eruit zou moeten zien. Ook kwamen in de gesprekken concrete verbetervoorstellen voor de stad naar voren. Bos: “Als je de stad samen met kinderen bekijkt, vallen je hele nieuwe dingen op. Zo zien kinderen letterlijk en figuurlijk de stad vanuit een andere ooghoogte dan de volwassen inwoners. Dat leverde mooie plannen op die bijvoorbeeld de verkeersveiligheid gaan verbeteren. Ook zullen speelplekken beter aansluiten bij de speelbehoefte in de wijk als kinderen daarover mee kunnen praten.” 

Inspiratie voor het initiatiefvoorstel kwam mede voort uit de ‘verboden te voetballen’ borden die op meerdere plekken te vinden zijn. “Het is heel jammer dat we kinderen zo jong al leren wat we niét willen hebben, in plaats van dat we kijken naar wat we wél toestaan in een wijk.” zegt Bos hierover. Door met kinderen samen te kijken naar de speelmogelijkheden in een wijk kunnen er creatievere oplossingen bedacht worden. “Denk daarbij aan tijdelijke speelplekken op braakliggende grond, of speelmogelijkheden op onconventionele plekken.” Ook gelooft de partij dat veel speelmogelijkheden in de stad onvoldoende worden benut. Zo hoopt GroenLinks dat het stadsbestuur in overleg met wijkbewoners wil kijken naar de mogelijkheden om schoolpleinen buiten schooltijd beschikbaar te stellen of om sporthallen ter beschikking te stellen aan de wijk. 

GroenLinks hoopt dat het initiatiefvoorstel het stadsbestuur zal inspireren om kinderen vaker te raadplegen bij (her)ontwikkelingen in de stad. Zo stelt de partij voor om bij de grote ontwikkelingen in de Binckhorst, Zuidwest en de stationsgebieden kinderen mee te laten denken over hoe de wijken eruit moeten komen te zien. “We bouwen daar voor de toekomst van onze stad, dan is het logisch dat die toekomst ook wat te zeggen heeft over de plannen!” aldus Bos.