GroenLinksmeldpunt voor inspraak bij Binckhorst aangenomen

Op donderdagavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor het Omgevingsplan Binckhorst gestemd. Het door GroenLinks voorgestelde meldpunt voor problemen en uitdagingen die bij deze veranderingen kunnen ontstaan, kreeg hierbij brede steun.

De Binckhorst zal als eerste wijk in Nederland gebouwd worden volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet. Hierdoor zal er in één keer veel veranderen. De wijk, die nu nog vooral als industrie- en bedrijvengebied fungeert, zal duizenden nieuwe bewoners en bedrijven huizen, en die bewoners hebben recht op scholen, sportclubs en openbaar vervoer. De manier waarop dit geregeld wordt is nieuw voor bewoners, bedrijven en de gemeente.

GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier: “Dit is een nieuwe manier van werken waarbij ook nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers en bedrijven hoort. Zij zijn onmisbare partners in het ontwikkelproces. De gemeente moet hen dan ook serieus nemen als partner en samen verantwoordelijkheid nemen voor een zorgvuldige belangenafweging die verder gaat dan het volgen van een bureaucratisch bezwaar- en beroepsproces. Met dit meldpunt kunnen nu nog onbekende problemen die op kunnen doen, gezamenlijk opgelost worden.”

GroenLinks stelde een zogenaamd ‘wal-en-schip’-meldpunt voor. Hier kunnen bewoners en bedrijven terecht wanneer zij belemmeringen signaleren die (nog) niet in het Omgevingsplan geregeld worden. “Met dit meldpunt kunnen belemmeringen worden gesignaleerd en opgelost, zonder ingewikkelde procedures”, aldus Vavier. “Van bureaucratie wordt de Binckhorst niet beter. Ga met elkaar in gesprek over oplossingen.”

Naast het voorstel voor het Meldpunt Tussen Wal en Schip Binckhorst zijn ook de GroenLinks voorstellen aangenomen om het groen in de Binckhorst beter met elkaar te verbinden en te versterken en om het Particulier Initiatieven Budget te behouden.