Dat blijkt uit beantwoording op de schriftelijke vragen die raadslid Serpil Ates (GroenLinks) met een raadsmeerderheid achter zich stelde. Ates is blij dat dit nu ook definitief Haags beleid is: “Het is nu officieel collegebeleid dat Den Haag de regering oproept deze kinderen toe te laten én een deel daarvan in Den Haag te plaatsen. Daarmee willen we als stad de meest onschuldige slachtoffers van oorlog en geweld, kinderen, een warm thuis bieden.”

Momenteel bevinden zich 19.000 mensen in het overvolle vluchtelingenkamp Moria, waaronder duizenden vluchtelingenkinderen zonder ouders, terwijl er slechts plek is voor 3.000 mensen. Dit leidt  tot mensonterende situaties voor vluchtelingen en hulpverleners, tegen wie het geweld vanuit de lokale bevolking is toegenomen. Bovendien zou een eventuele corona uitbraak in het kamp rampzalige gevolgen hebben. “Deze mensen zijn al gevlucht voor oorlog en geweld, maar zitten nu opnieuw vast op een onveilige plek met een tekort aan voedsel en hygiëne.”, aldus Ates. “Dat mogen wij als welvarend land niet laten gebeuren.”

In navolging van een brede beweging van burgers, maatschappelijke organisaties, tientallen andere gemeenten en de Haagse raad reageert nu ook het stadsbestuur bereidwillig op de noodoproep van een Griekse minister om deze kinderen elders in Europa op te vangen. In de Nederlandse campagne wordt de regering opgeroepen 500 van die kinderen op zich te nemen. De Nederlandse regering heeft Griekenland bescheiden financiële steun voor opvang op het vasteland, maar wat GroenLinks betreft is dat onvoldoende en legt de regering alle verantwoordelijkheid ontercht bij Griekenland. Momenteel staat de Nederlandse regering opvang van vluchtelingenkinderen nog niet toe, maar als daar verandering in komt gaat Den Haag kijken op welke manier de stad hen het beste kan opvangen.

De schriftelijke vragen werden ondersteund door de fracties van D66, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, NIDA, Islam Democraten, Partij voor de Dieren, Partij voor de Toekomst en ChristenUnie/SGP.