Deze maand in het zonnetje, Wilbert Pot die volgend jaar 50 jaar(!) in de politiek zit. Deze 68 jaar geleden geboren Twentenaar is inmiddels niet meer weg te denken uit onze stad en onze partij. Wilbert vloog jong het ouderlijke nest uit en kwam via een omweg langs Breda uiteindelijk 44 jaar geleden in Den Haag terecht, om precies te zijn in de Schilderswijk. Wilbert woont inmiddels 36 jaar in Loosduinen met ‘zijn Marieke’ en heeft drie zonen, waarvan er nog een thuis woont.

Wilbert is 2 jaar geleden gepensioneerd, maar nog altijd betrokken en druk. De laatste 20 jaar voor zijn pensioen heeft hij gewerkt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als consulent, trainer en ontwikkelaar van beroepsopleidingen. Eerst in bouw & infra, daarna in de sector handel. Bij de sector handel mocht hij stageplaatsen voor kwetsbare jongeren werven en deze jongeren begeleiden in de mooie wijken van Den Haag: de Schilderswijk, Laak, Transvaal en Zuidwest. Daarvoor heeft hij gewerkt als graficus en timmerman waarbij hij eind jaren ’80 de stedelijke opvang van asielzoekers in Den Haag heeft helpen organiseren vanuit een oud klooster in de Vruchtenbuurt. Een zeer leerzame tijd, op het hoogtepunt beheerden zij twee opvangcentra, 900 woningen en zo’n 50 voorzieningen voor minderjarige vluchtelingen.

Volgend jaar is Wilbert 50 jaar politiek actief, waarvan de eerste 10 jaar in een radicaal communistische bewegingen. Eigenlijk is hij nog steeds communist, maar wel met de ervaring dat de mensheid niet geschikt is voor dit soort ideologische systemen en dat het democratische systeem zeker net zo waardevol is. Hij is lid van GroenLinks vanaf de oprichting door de combinatie van groene en sociale idealen, maar mag nog steeds graag meedoen met radicale acties. Het liefst is hij dan ook buiten in gesprek met Hagenaars en Hagenezen.

Nu werkt Wilbert ook nog een paar dagen per week als timmerman bij een plaatselijke houthandel en als telefonische achterwacht bij zijn vorige werkgever. Als vrijwilliger coördineert hij rondleidingen in de Grote Kerk in Den Haag en organiseert hij de jaarlijkse collecte van Amnesty International in Loosduinen.

Wilbert wil de leden graag het volgende meegeven: Blijf positief! Ook al is het geen optimistische tijd vanwege totale minachting voor de mens en voor het milieu. Zoek de verbinding met alle sociale instellingen en sleutelfiguren in onze stad en blijven opkomen voor een groen, kleurrijk en eerlijk Den Haag!