jaaroverzicht GroenLinks Den Haag

Jaaroverzicht 2018-2019 GroenLinks Den Haag

Het zomerreces is in volle gang: een goed moment dus om terug te blikken op het politieke jaar. GroenLinks heeft niet stilgezeten sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en het vormen van een college. Op verschillende terreinen en met concreet resultaat zetten we ons in voor verandering. Zo wordt Den Haag een nog mooiere stad voor huidige én toekomstige Hagenaars.

GroenLinks Den Haag is sterk gegroeid: zo we hebben 295 nieuwe leden en konden we dit jaar ons 1200e lid welkom heten. We hebben veel van ons laten horen, met 49 persberichten, 175 Facebookberichten en 4 video's.

Bovendien behaalden onze raadsleden en wethouders resultaten die voor duizenden Hagenaars nu al een voelbaar verschil maken. Of het nou gaat om een eerlijke, duurzame, of inclusieve stad: verandering begint hier en het wordt steeds zichtbaarder.

Zo zorgen we voor een betere en humane opvang voor dak- en thuisloze mensen; is de duurzaamheidsnota van wethouder Liesbeth van Tongeren met brede steun aangenomen; en pakt Den Haag kansenongelijkheid aan in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over waar we ons dit jaar voor hebben ingezet? Check de PDF voor een uitgebreid overzicht.