Sinds ik voor het eerst mocht stemmen, in 1962, heb ik altijd Partij van de Arbeid gestemd. Ik was en ben nog steeds overtuigd sociaaldemocraat. Een stem op de PvdA was voor mij vanzelfsprekend. De enige keuze die ik mij veroorloofde was om te stemmen op iemand anders dan de lijsttrekker. Dat heb ik meer dan eens gedaan, althans bij verkiezingen voor de Gemeenteraad, Provinciale Staten of het Europese Parlement. Dat deed ik wanneer ik van mening was dat een ander persoon op de lijst speciale steun verdiende vanwege zijn of haar inzet.

Ik was bijna vijftig jaar lid van de PvdA. Afgelopen zomer heb ik, na lang overwegen, mijn lidmaatschap opgezegd. Ik schreef dat ik mij in de PvdA niet meer thuis voelde, omdat men sociaaldemocratische beginselen verloochende. Ik zal mij niet tegen mijn oude partij afzetten. Daarvoor is het te lang mijn thuis geweest. Maar een stem op de PvdA spreekt niet meer vanzelf.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal ik voor de eerste maal op een andere partij stemmen. Dat wordt GroenLinks. Met die partij heb ik mij altijd verwant gevoeld. De uitgangspunten van GroenLinks - economisch: sociaal; cultureel: liberaal; milieu: duurzaam en groen; internationaal: vrede, recht en solidariteit; politiek: democratisch - zijn ook die van mij. Ik heb GroenLinks en haar voorgangers, zoals de PPR, decennia lang van dichtbij meegemaakt in de Tweede Kamer. Als ik geen lid van de PvdA zou zijn geweest, zou ik voor GroenLinks hebben gekozen.

Dat geldt ook vandaag. De oppositie van GroenLinks is inhoudelijk, constructief en links. GroenLinks, en zeker Bram van Ojik, verdient het dat velen die het beleid van de regering afwijzen, dat tonen door op GroenLinks te stemmen, en niet op een van de gedoogpartijen.

Daarmee wachten tot de komende parlementsverkiezingen zou een vergissing zijn. Gemeenteraadsverkiezingen hebben nationaal politieke betekenis. Er kan nog heel wat worden bijgesteld en voorkomen. Bovendien ondergaan juist de gemeenten grote gevolgen van het huidige nationale beleid. Daarom moet bij de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk en inhoudelijk politiek stelling worden genomen.

Zeker in Den Haag ligt een stem op GroenLinks voor de hand. Ik heb de Haagse politiek nauwlettend gevolgd. De opstelling van GroenLinks sprak mij het meeste aan. Dat gold niet alleen voor het Spuiforum, maar ook voor de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. En ik was buitengewoon onder de indruk van de opstelling van Groen Links in Den Haag met betrekking tot minderheden, de multiculturele samenleving en de zogeheten illegalen in de stad. Voor mij was Inge Vianen de verpersoonlijking van een echt sociaaldemocratisch beleid. Daarom krijgt zij mijn stem.

Jan Pronk,

voormalig politicus en o.a. oud-minister voor de PvdA