Zaterdag 29 maart voerde GroenLinks actie tegen Geert Wilders' uitlatingen over Marokkanen. Uit heel Nederland kwamen actievoerders naar het verkiezingspand van GroenLinks Den Haag, van waaruit de actie van start ging. 

Rik Grashoff (partijvoorzitter) en Linda Voortman (Tweede Kamerlid) lichten toe waar het volgens hen om gaat vandaag.

Rik Grashoff zegt dat er altijd tegenstellingen zullen bestaan in een maatschappij. De grondwet stelt kaders aan hoe we daarmee omgaan. Rik: "Artikel 1 zegt dat we niet met tegenstellingen omgaan door te discrimineren. De PVV lijkt dit artikel echter vergeten te zijn. Gelukkig hebben de maatschappij en andere politieke partijen nu gezegd dat de PVV nu toch te ver is gegaan. GroenLinks doet dit vandaag door naar het Grondwetfestival te gaan in een t-shirt met op de voorkant 'Ik ben Marokkaan' en op de achterkant artikel 1 van grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' 'Ik ben een Marokkaan' verwijst naar 'Ich bin ein Berliner', van John F. Kennedy.

Tweede Kamerlid Linda Voortman zegt dat ze wil dat GroenLinks op alle fronten haar stem laten horen. Haar collega's en Linda doen dit in de Tweede Kamer. Het debat dat Bram van Ojik had aangevraagd is niet doorgegaan omdat andere partijen hiervan het nut niet inzagen, nadat de PVV aangaf weg te zullen blijven. GroenLinks geeft echter niet op. Zo probeert Liesbeth van Tongeren momenteel Femke Halsema's instrument voor rechterlijke toetsing aan de grondwet nieuw leven in te blazen.

Linda: "GroenLinks is niet meer echt een partij van het de straat opgaan. Maar ik wel. En jullie ook: ik ben blij dat er vandaag zoveel GroenLinksers, van overal uit het land hierheen zijn gekomen. Laten we dit snel weer doen voor een ander belangrijk doel."

De groep demonstranten bestaat uit ongeveer 40 personen. Het Grondwetfestival is een toepasselijke gelegenheid voor GroenLinks om een statement te maken. Dit festival wordt dit jaar georganiseerd naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Nederlandse grondwet, op 29 maart. Onder leiding van één van de initiatiefnemers van de actie, Bastiaan de Leeuw, gaat de groep naar Het Plein.

De politie houdt de groep daar staande omdat er geen toestemming voor de demonstratie is aangevraagd. Omdat hierover moet worden overlegd met burgemeester Van Aartsen, kan men pas na een uur verder. De burgemeester geeft aan dat dat men zich niet als groep in de 'Ik ben Marokkaan'-shirt mag laten zien op wat als festivalterrein is aangemerkt: het Binnenhof en het Lange Voorhout.

Onderweg wordt één van de deelnemers uitgemaakt voor communist, eindredacteur van GroenLicht Martijn Schackmann reageert hierop door te zeggen: "Je kunt communist én Marokkaan zijn."

De leus 'Ik ben Marokkaan' roept, naast veel positieve reacties (veel mensen willen een t-shirt van ons kopen), ook vragen op. Een aantal mensen wil weten waarom niet de aandacht gevestigd wordt op de boodschap van het gelijkheidsbeginsel, maar alleen op Marokkanen. Het antwoord hierop is dat er geprobeerd is een vuist te maken tegen Wilders. Niet iedereen op straat is het eens met de insteek, of de boodschap, maar men snapt de bedoeling wel.

Bij een aantal van de wat oudere aanwezigen roept de actie herinneringen op aan de demonstraties van vroeger. Eén daarvan zegt: "Mensen laten zich tegenwoordig wat minder horen. Aan de ene kant zijn de tijden misschien veranderd, maar aan de andere is er nog genoeg waar we ons boos over kunnen en moeten maken. Het is goed om te zien dat zoveel mensen dit een goede reden vonden om de straat op te gaan."

Rond één uur is de groep bij de Ridderzaal waar een groepsfoto wordt gemaakt. Hiervoor worden de shirts even zichtbaar gemaakt.

Eén van de doelen van de actie was ook in de buurt van koning Willem-Alexander het t-shirt te laten zien. Dat lukt. Op het Lange Voorhout wordt verspreid opgesteld. De koning ziet het shirt (onder andere bij Esther Punte) en hij reageert er enthousiast op. Dat geeft een van de deelnemers de moed om hem één van de shirts te overhandigen. Zijne Majesteit Willem-Alexander neemt hem lachend in ontvangst.

Door: Chantal Forêt, Erwin van Stappershoef en Martijn Schackmann voor GroenLicht (eindredactie Martijn Schackmann).

Foto's: Carel Bruring.

Op Facebook kun je ook laten zien dat je een Marokkaan bent, en een t-shirt bestellen.